Bảng xếp hạng (2023/01/27)

Bảng xếp hạng(Nam) Thắng Thua Điểm
1 9 7 34
2 7 8 28
3 7 8 22
4 7 7 21
Bảng xếp hạng(Nữ) Thắng Thua Điểm
1 2 0 7
2 2 0 4
3 1 0 3
4 1 1 3
5 0 2 1

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!