Bảng xếp hạng (2022/12/09)

Bảng xếp hạng(Nam) Thắng Thua Điểm
1 7 6 26
2 7 4 21
3 5 5 16
4 3 7 14
Bảng xếp hạng(Nữ) Thắng Thua Điểm
1 2 0 7
2 2 0 4
3 1 0 3
4 1 1 3
5 0 2 1

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!