Danh sách giải đấu

Thời gian
29~25/11/2020
Địa điểm
French Southern Territories
Trận nổi bật: Đơn nữ

SUN Yingsha

Trung Quốc

5

 • 11 - 10
 • 11 - 8
 • 11 - 6
 • 9 - 11
 • 11 - 6
 • 11 - 4

1

Chi tiết

CHEN Xingtong

Trung Quốc

Kết quả
Thời gian
22~19/11/2020
Địa điểm
Trung Quốc
Trận nổi bật: Đơn nam

MA Long

Trung Quốc

4

 • 13 - 11
 • 11 - 7
 • 12 - 10
 • 9 - 11
 • 11 - 8

1

Chi tiết

FAN Zhendong

Trung Quốc

Kết quả
Thời gian
15~13/11/2020
Địa điểm
Trung Quốc
Trận nổi bật: Đơn nam

FAN Zhendong

Trung Quốc

4

 • 3 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 3
 • 11 - 6
 • 7 - 11
 • 7 - 11
 • 11 - 9

3

Chi tiết

MA Long

Trung Quốc

Kết quả
Thời gian
10~08/11/2020
Địa điểm
Trung Quốc
Trận nổi bật: Đơn nữ

CHEN Meng

Trung Quốc

4

 • 11 - 13
 • 11 - 6
 • 11 - 9
 • 11 - 6
 • 11 - 8

1

Chi tiết

SUN Yingsha

Trung Quốc

Kết quả
Thời gian
15~11/03/2020
Địa điểm
Oman
Trận nổi bật: Đơn nam

4

 • 6 - 11
 • 11 - 8
 • 12 - 10
 • 11 - 9
 • 3 - 11
 • 17 - 15

2

Chi tiết

FREITAS Marcos

Bồ Đào Nha

Kết quả

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!