Bảng xếp hạng bóng bàn thế giới ITTF(Tuần 21 tháng 05 năm 2023)

Tổng hợp nam

1 (--) FAN Zhendong FAN Zhendong FAN Zhendong CHN
CHN
2 (--) WANG Chuqin WANG Chuqin WANG Chuqin CHN
CHN
3 (--) MA Long MA Long MA Long CHN
CHN
4 (--) HARIMOTO Tomokazu HARIMOTO Tomokazu HARIMOTO Tomokazu JPN
JPN
5 (--) LIANG Jingkun LIANG Jingkun LIANG Jingkun CHN
CHN
6 (--) CALDERANO Hugo Hugo CALDERANO CALDERANO Hugo
Hugo CALDERANO
BRA
BRA
7 (↑8) LIN Gaoyuan LIN Gaoyuan LIN Gaoyuan CHN
CHN
8 (↑9) LIN Yun-Ju LIN Yun-Ju LIN Yun-Ju TPE
TPE
9 (↑10) QIU Dang Dang QIU Dang QIU GER
GER
10 (↓7) MOREGARD Truls Truls MOREGARD Truls MOREGARD SWE
SWE

nữ

1 (--) SUN Yingsha SUN Yingsha SUN Yingsha CHN
CHN
2 (--) WANG Manyu WANG Manyu WANG Manyu CHN
CHN
3 (↑4) WANG Yidi WANG Yidi WANG Yidi CHN
CHN
4 (↓3) CHEN Meng CHEN Meng CHEN Meng CHN
CHN
5 (--) CHEN Xingtong CHEN Xingtong CHEN Xingtong CHN
CHN
6 (--) QIAN Tianyi QIAN Tianyi QIAN Tianyi CHN
CHN
7 (--) ITO Mima ITO Mima ITO Mima JPN
JPN
8 (↑9) ZHANG Rui ZHANG Rui ZHANG Rui CHN
CHN
9 (↑10) HAN Ying Ying HAN HAN Ying
Ying HAN
GER
GER
10 (↓8) HAYATA Hina HAYATA Hina HAYATA Hina JPN
JPN

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!