Bảng xếp hạng bóng bàn thế giới ITTF(tháng 10 năm 2019)

Tổng hợp nam

1 (--) XU Xin XU Xin CHN
CHN
2 (--) FAN Zhendong FAN Zhendong CHN
CHN
3 (--) MA Long MA Long CHN
CHN
4 (--) LIN Gaoyuan LIN Gaoyuan CHN
CHN
5 (--) TOMOKAZU Harimoto HARIMOTO Tomokazu
TOMOKAZU Harimoto
JPN
JPN
6 (--) CALDERANO Hugo CALDERANO Hugo BRA
BRA
7 (--) BOLL Timo BOLL Timo GER
GER
8 (--) LIANG Jingkun LIANG Jingkun CHN
CHN
9 (--) FALCK Mattias KARLSSON Mattias
FALCK Mattias
SWE
SWE
10 (--) LIN Yun-Ju LIN Yun-Ju TPE
TPE

Tổng hợp nữ

1 (--) CHEN Meng CHEN Meng CHN
CHN
2 (--) DING Ning DING Ning CHN
CHN
3 (--) ZHU Yuling Zhu Yuling
ZHU Yuling
CHN
CHN
4 (--) WANG Manyu WANG Manyu CHN
CHN
5 (--) LIU Shiwen LIU Shiwen CHN
CHN
6 (--) SUN Yingsha SUN Yingsha CHN
CHN
7 (--) MIMA Ito MIMA Ito JPN
JPN
8 (--) KASUMI Ishikawa ISHIKAWA Kasumi
KASUMI Ishikawa
JPN
JPN
9 (--) MIU Hirano MIU Hirano JPN
JPN
10 (--) CHENG I-Ching CHENG I-Ching TPE
TPE

U18 nam

1 (↑2) KATSMAN Lev KATSMAN Lev RUS
RUS
2 (↓1) PANG Yew En Koen PANG Yew En Koen SGP
SGP
3 (↑4) PICARD Vincent PICARD Vincent FRA
FRA
4 (↓3) AHMADIAN Amin AHMADIAN Amin IRI
IRI
5 (--) KULCZYCKI Samuel KULCZYCKI Samuel POL
POL

U18 nữ

1 (--) WANG Amy WANG Amy USA
USA
2 (↑10) WU Yangchen WU Yangchen CHN
CHN
3 (↑8) YU Hsiu-Ting YU Hsiu-Ting TPE
TPE
4 (↑6) KAHO Akae AKAE Kaho
KAHO Akae
JPN
JPN
5 (↓3) WEGRZYN Anna WEGRZYN Anna POL
POL

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!