Bảng xếp hạng bóng bàn thế giới ITTF(Tuần 31 tháng 08 năm 2021)

nữ

1 (--) CHEN Meng CHEN Meng CHEN Meng CHN
CHN
2 (↑3) SUN Yingsha SUN Yingsha SUN Yingsha CHN
CHN
3 (↓2) ITO Mima ITO Mima ITO Mima JPN
JPN
4 (--) WANG Manyu WANG Manyu WANG Manyu CHN
CHN
5 (--) DING Ning DING Ning DING Ning CHN
CHN
6 (--) Zhu Yuling ZHU Yuling Zhu Yuling
ZHU Yuling
CHN
CHN
7 (--) LIU Shiwen LIU Shiwen LIU Shiwen CHN
CHN
8 (--) CHENG I-Ching CHENG I-Ching CHENG I-Ching TPE
TPE
9 (↑10) ISHIKAWA Kasumi ISHIKAWA Kasumi ISHIKAWA Kasumi JPN
JPN
10 (↓9) Feng Tianwei FENG Tianwei Feng Tianwei
FENG Tianwei
SGP
SGP

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!