Bảng xếp hạng bóng bàn thế giới ITTF(tháng 01 năm 2020)

Tổng hợp nam

1 (↑2) FAN Zhendong FAN Zhendong CHN
CHN
2 (↓1) XU Xin XU Xin CHN
CHN
3 (--) MA Long MA Long CHN
CHN
4 (--) LIN Gaoyuan LIN Gaoyuan CHN
CHN
5 (--) TOMOKAZU Harimoto HARIMOTO Tomokazu
TOMOKAZU Harimoto
JPN
JPN
6 (↑7) LIN Yun-Ju LIN Yun-Ju TPE
TPE
7 (↓6) CALDERANO Hugo CALDERANO Hugo BRA
BRA
8 (↑9) FALCK Mattias KARLSSON Mattias
FALCK Mattias
SWE
SWE
9 (↓8) LIANG Jingkun LIANG Jingkun CHN
CHN
10 (--) BOLL Timo BOLL Timo GER
GER

Tổng hợp nữ

1 (--) CHEN Meng CHEN Meng CHN
CHN
2 (--) SUN Yingsha SUN Yingsha CHN
CHN
3 (↑4) MIMA Ito MIMA Ito JPN
JPN
4 (↓3) LIU Shiwen LIU Shiwen CHN
CHN
5 (↑6) WANG Manyu WANG Manyu CHN
CHN
6 (↓5) ZHU Yuling Zhu Yuling
ZHU Yuling
CHN
CHN
7 (--) DING Ning DING Ning CHN
CHN
8 (↑9) FENG Tianwei Feng Tianwei
FENG Tianwei
SGP
SGP
9 (↑10) KASUMI Ishikawa ISHIKAWA Kasumi
KASUMI Ishikawa
JPN
JPN
10 (↓8) CHENG I-Ching CHENG I-Ching TPE
TPE

U18 nam

1 (↑6) XIANG Peng XIANG Peng CHN
CHN
2 (↑7) KULCZYCKI Samuel KULCZYCKI Samuel POL
POL
3 (↑8) ZENG Beixun ZENG Beixun CHN
CHN
4 (↑9) FENG Yi-Hsin FENG Yi-Hsin TPE
TPE
5 (↑11) PANG Yew En Koen PANG Yew En Koen SGP
SGP

U18 nữ

1 (--) WU Yangchen WU Yangchen CHN
CHN
2 (↑3) WANG Amy WANG Amy USA
USA
3 (↑4) CHEN Yi CHEN Yi CHN
CHN
4 (↑5) HARUNA Ojio OJIO Haruna
HARUNA Ojio
JPN
JPN
5 (↑6) KAHO Akae AKAE Kaho
KAHO Akae
JPN
JPN

U15 nữ

1 (↑4) GODA Hana GODA Hana EGY
EGY
2 (↑5) MIWA Harimoto HARIMOTO Miwa
MIWA Harimoto
JPN
JPN
3 (↑9) TAKAHASHI Giulia TAKAHASHI Giulia BRA
BRA
4 (↑12) BRZYSKA Anna BRZYSKA Anna POL
POL
5 (↑14) SER Lin Qian SER Lin Qian SGP
SGP

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!