Bảng xếp hạng bóng bàn thế giới ITTF(Tuần 48 tháng 12 năm 2023)

Tổng hợp nam

1 (--) FAN Zhendong FAN Zhendong FAN Zhendong CHN
CHN
2 (--) WANG Chuqin WANG Chuqin WANG Chuqin CHN
CHN
3 (--) MA Long MA Long MA Long CHN
CHN
4 (--) LIANG Jingkun LIANG Jingkun LIANG Jingkun CHN
CHN
5 (--) CALDERANO Hugo Hugo CALDERANO CALDERANO Hugo
Hugo CALDERANO
BRA
BRA
6 (--) LIN Yun-Ju LIN Yun-Ju LIN Yun-Ju TPE
TPE
7 (--) LIN Gaoyuan LIN Gaoyuan LIN Gaoyuan CHN
CHN
8 (--) LEBRUN Felix Felix LEBRUN LEBRUN Felix
Felix LEBRUN
FRA
FRA
9 (--) LIN Shidong LIN Shidong LIN Shidong CHN
CHN
10 (--) JANG Woojin JANG Woojin JANG Woojin KOR
KOR

nữ

1 (--) SUN Yingsha SUN Yingsha SUN Yingsha CHN
CHN
2 (--) WANG Manyu WANG Manyu WANG Manyu CHN
CHN
3 (--) CHEN Meng CHEN Meng CHEN Meng CHN
CHN
4 (--) WANG Yidi WANG Yidi WANG Yidi CHN
CHN
5 (--) HAYATA Hina HAYATA Hina HAYATA Hina JPN
JPN
6 (--) CHEN Xingtong CHEN Xingtong CHEN Xingtong CHN
CHN
7 (--) QIAN Tianyi QIAN Tianyi QIAN Tianyi CHN
CHN
8 (--) SHIN Yubin SHIN Yubin SHIN Yubin KOR
KOR
9 (--) HAN Ying Ying HAN HAN Ying
Ying HAN
GER
GER
10 (--) ITO Mima ITO Mima ITO Mima JPN
JPN

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!