Bảng xếp hạng bóng bàn thế giới ITTF(Tuần 4 tháng 01 năm 2023)

Tổng hợp nam

1 (--) FAN Zhendong FAN Zhendong FAN Zhendong CHN
CHN
2 (--) MA Long MA Long MA Long CHN
CHN
3 (--) WANG Chuqin WANG Chuqin WANG Chuqin CHN
CHN
4 (--) HARIMOTO Tomokazu HARIMOTO Tomokazu HARIMOTO Tomokazu JPN
JPN
5 (↑6) CALDERANO Hugo Hugo CALDERANO CALDERANO Hugo
Hugo CALDERANO
BRA
BRA
6 (↓5) MOREGARD Truls Truls MOREGARD Truls MOREGARD SWE
SWE
7 (--) LIANG Jingkun LIANG Jingkun LIANG Jingkun CHN
CHN
8 (--) LIN Yun-Ju LIN Yun-Ju LIN Yun-Ju TPE
TPE
9 (--) JORGIC Darko Darko JORGIC Darko JORGIC SLO
SLO
10 (--) QIU Dang Dang QIU Dang QIU GER
GER

nữ

1 (--) SUN Yingsha SUN Yingsha SUN Yingsha CHN
CHN
2 (--) CHEN Meng CHEN Meng CHEN Meng CHN
CHN
3 (--) WANG Manyu WANG Manyu WANG Manyu CHN
CHN
4 (--) WANG Yidi WANG Yidi WANG Yidi CHN
CHN
5 (--) HAYATA Hina HAYATA Hina HAYATA Hina JPN
JPN
6 (--) ITO Mima ITO Mima ITO Mima JPN
JPN
7 (--) CHEN Xingtong CHEN Xingtong CHEN Xingtong CHN
CHN
8 (--) ISHIKAWA Kasumi ISHIKAWA Kasumi ISHIKAWA Kasumi JPN
JPN
9 (--) DOO Hoi Kem DOO Hoi Kem DOO Hoi Kem HKG
HKG
10 (--) HAN Ying Ying HAN HAN Ying
Ying HAN
GER
GER

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!