Bảng xếp hạng (2024/02/26)

Bảng xếp hạng(Nam) Thắng Thua Điểm
1 12 4 41
2 12 4 38
3 8 10 29
4 8 8 28
5 4 10 16
6 4 12 15
Bảng xếp hạng(Nữ) Thắng Thua Điểm
1 5 1 16
2 4 0 13
3 2 1 8
4 2 4 8
5 0 3 1
6 0 4 1

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!