Bảng xếp hạng (2021/01/16)

Bảng xếp hạng(Nam) Thắng Thua Điểm
1 12 2 36
2 5 5 21
3 4 8 14
4 2 8 10
Bảng xếp hạng(Nữ) Thắng Thua Điểm
1 10 2 32
2 9 3 28
3 3 6 9
4 0 11 3

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!