Bảng xếp hạng (2022/09/28)

Bảng xếp hạng(Nam) Thắng Thua Điểm
1 3 2 11
2 3 1 9
3 2 2 7
4 1 4 5
Bảng xếp hạng(Nữ) Thắng Thua Điểm
1 2 0 7
2 2 0 4
3 1 0 3
4 1 1 3
5 0 2 1

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!