Bảng xếp hạng (2019/10/16)

Bảng xếp hạng(Nam) Thắng Thua Điểm
1 4 2 14
2 4 2 12
3 2 2 6
4 1 5 6
Bảng xếp hạng(Nữ) Thắng Thua Điểm
1 4 2 14
2 3 3 12
3 3 3 11
4 2 4 8

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!