Bảng xếp hạng (2023/09/28)

Bảng xếp hạng(Nam) Thắng Thua Điểm
1 6 2 20
2 5 2 18
3 3 3 11
4 3 4 9
5 2 4 7
6 1 5 4
Bảng xếp hạng(Nữ) Thắng Thua Điểm
1 5 1 16
2 4 0 13
3 2 1 8
4 2 4 8
5 0 3 1
6 0 4 1

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!