Bảng xếp hạng (2021/10/25)

Bảng xếp hạng(Nam) Thắng Thua Điểm
1 7 0 22
2 2 2 8
3 1 5 3
4 0 3 2
Bảng xếp hạng(Nữ) Thắng Thua Điểm
1 6 1 20
2 4 2 14
3 3 3 9
4 2 5 8
5 1 5 7

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!