Bảng xếp hạng (2019/12/10)

Bảng xếp hạng(Nam) Thắng Thua Điểm
1 8 3 24
2 7 3 23
3 5 6 19
4 2 10 11
Bảng xếp hạng(Nữ) Thắng Thua Điểm
1 6 4 22
2 6 4 20
3 4 6 15
4 4 6 15

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!