Bảng xếp hạng (2020/01/18)

Bảng xếp hạng(Nam) Thắng Thua Điểm
1 9 4 28
2 7 6 26
3 7 5 24
4 3 11 14
Bảng xếp hạng(Nữ) Thắng Thua Điểm
1 8 4 29
2 7 5 23
3 5 7 18
4 4 8 17

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!