ZENG Jian

Kinoshita Abyell Kanagawa

Kinoshita Abyell Kanagawa

ZENG Jian ZENG Jian ZENG Jian

Hình 1 Yoshio Tsunoda/AFLO

Hồ sơ

Quốc gia
Singapore
Tuổi
27 tuổi
XHTG
70 (Cao nhất 17 vào 7/2017)

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu T-League

nữ Trận đấu 1 (2019-12-08)

NAGASAKI Miyu

Nhật Bản
XHTG 28

 

ZENG Jian

Singapore
XHTG 70位

0

 • 10 - 11
 • 9 - 11

2

MAEDA Miyu

Nhật Bản

 

AKAE Kaho

Nhật Bản
XHTG 206位

nữ Trận đấu 3 (2019-12-07)

ZENG Jian

Singapore
XHTG 70

1

 • 11 - 10
 • 9 - 11
 • 9 - 11
 • 8 - 11

3

Kết quả trận đấu

SAMARA Elizabeta

Romania
XHTG 27

nữ Trận đấu 1 (2019-11-24)

DOO Hoi Kem

Hong Kong
XHTG 32

 

ZENG Jian

Singapore
XHTG 70位

0

 • 7 - 11
 • 9 - 11

2

MAEDA Miyu

Nhật Bản

 

MORI Sakura

Nhật Bản
XHTG 68位

Kết quả trận đấu

Bộ nạp WTT 2023 Olomouc

Đơn Nữ Tứ kết (2023-08-26 12:35)

ZENG Jian

Singapore
XHTG: 70

1

 • 10 - 12
 • 8 - 11
 • 11 - 8
 • 12 - 14

3

Kết quả trận đấu

DRAGOMAN Andreea

Romania
XHTG: 75

Đơn Nữ Vòng 16 (2023-08-25 18:55)

ZENG Jian

Singapore
XHTG: 70

3

 • 11 - 4
 • 11 - 8
 • 12 - 10

0

Kết quả trận đấu

BAJOR Natalia

Ba Lan
XHTG: 44

Đơn Nữ Vòng 32 (2023-08-25 12:55)

ZENG Jian

Singapore
XHTG: 70

3

 • 11 - 8
 • 7 - 11
 • 11 - 9
 • 13 - 11

1

Kết quả trận đấu

KIM Byeolnim

Hàn Quốc
XHTG: 316

Đôi nam nữ Tứ kết (2023-08-25 10:00)

CHEW Zhe Yu Clarence

Singapore
XHTG: 180

 

ZENG Jian

Singapore
XHTG: 70

2

 • 9 - 11
 • 11 - 2
 • 7 - 11
 • 11 - 6
 • 4 - 11

3

NI Xia Lian

Luxembourg
XHTG: 43

 

MLADENOVIC Luka

Luxembourg
XHTG: 188

Đơn Nữ Vòng 64 (2023-08-24 14:05)

ZENG Jian

Singapore
XHTG: 70

3

 • 11 - 4
 • 11 - 2
 • 12 - 14
 • 8 - 11
 • 11 - 6

2

Kết quả trận đấu

PICCOLIN Giorgia

Italy
XHTG: 120VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!