Bảng xếp hạng (2022/01/18)

Bảng xếp hạng(Nam) Thắng Thua Điểm
1 12 1 38
2 7 8 24
3 4 6 17
4 2 10 11
5 0 0 0
Bảng xếp hạng(Nữ) Thắng Thua Điểm
1 8 1 27
2 5 2 17
3 3 6 13
4 4 5 12
5 2 8 9

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!