SAMARA Elizabeta

Top Nagoya

Top Nagoya

SAMARA Elizabeta SAMARA Elizabeta SAMARA Elizabeta

Mặt vợt, cốt vợt đã sử dụng

 1. MIZUTANI JUN SUPER ZLC
  Cốt vợt

  MIZUTANI JUN SUPER ZLC

 2. TENERGY 05
  Mặt vợt (thuận tay)

  TENERGY 05

 3. TENERGY 19
  Mặt vợt (trái tay)

  TENERGY 19

Hồ sơ

Quốc gia
Romania
Kiểu đánh
Lắc tay
Tuổi
35 tuổi
XHTG
35 (Cao nhất 13 vào 9/2014)

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu T-League

nữ Trận đấu 2 (2021-12-27)

SAMARA Elizabeta

Romania
XHTG 35

1

 • 9 - 11
 • 7 - 11
 • 11 - 8
 • 9 - 11

3

Kết quả trận đấu

HIRANO Miu

Nhật Bản
XHTG 13

nữ Trận đấu 3 (2021-12-25)

SAMARA Elizabeta

Romania
XHTG 35

3

 • 11 - 5
 • 11 - 10
 • 11 - 7

0

Kết quả trận đấu

SASAO Asuka

Nhật Bản
XHTG 89

nữ Trận đấu 4 (2021-12-20)

SAMARA Elizabeta

Romania
XHTG 35

0

 • 6 - 11
 • 8 - 11
 • 5 - 11

3

Kết quả trận đấu

HASHIMOTO Honoka

Nhật Bản
XHTG 254

Kết quả trận đấu

Saudi Smash 2024 (KSA)

Đôi nữ Vòng 16 (2024-05-07 11:05)

SAMARA Elizabeta

Romania
XHTG: 35

 

DRAGOMAN Andreea

Romania
XHTG: 64

0

 • 5 - 11
 • 6 - 11
 • 2 - 11

3

CHEN Meng

Trung Quốc
XHTG: 2

 

WANG Manyu

Trung Quốc
XHTG: 3

Đôi nữ Vòng 16 (2024-05-07 11:05)

DRAGOMAN Andreea

Romania
XHTG: 64

 

SAMARA Elizabeta

Romania
XHTG: 35

0

 • 5 - 11
 • 6 - 11
 • 2 - 11

3

WANG Manyu

Trung Quốc
XHTG: 3

 

CHEN Meng

Trung Quốc
XHTG: 2

Đơn nữ Vòng 64 (2024-05-05 19:05)

SAMARA Elizabeta

Romania
XHTG: 35

0

 • 8 - 11
 • 5 - 11
 • 6 - 11

3

Kết quả trận đấu

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 6

Đôi nữ Vòng 32 (2024-05-05 10:30)

SAMARA Elizabeta

Romania
XHTG: 35

 

DRAGOMAN Andreea

Romania
XHTG: 64

3

 • 11 - 6
 • 11 - 4
 • 11 - 9

0

WONG Xin Ru

Singapore
XHTG: 139

 

COSSIO ACEVES Arantxa

Mexico
XHTG: 101

Đôi nữ Vòng 32 (2024-05-05 10:30)

DRAGOMAN Andreea

Romania
XHTG: 64

 

SAMARA Elizabeta

Romania
XHTG: 35

3

 • 11 - 6
 • 11 - 4
 • 11 - 9

0

WONG Xin Ru

Singapore
XHTG: 139

 

COSSIO ACEVES Arantxa

Mexico
XHTG: 101VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!