AKAE Kaho

Nissay Redelf

Nissay Redelf

Mặt vợt, cốt vợt đã sử dụng

 1. Tomokazu Harimoto Innerforce ZLC
  Cốt vợt

  Tomokazu Harimoto Innerforce ZLC

 2. Dignics 09C
  Mặt vợt (thuận tay)

  Dignics 09C

 3. TENERGY 05 HARD
  Mặt vợt (trái tay)

  TENERGY 05 HARD

Hồ sơ

Quốc gia
Nhật Bản
XHTG
258 (Cao nhất 206 vào 9/2023)

Thứ hạng những năm trước

Kết quả trận đấu T-League

nữ Trận đấu 2 (2024-03-03)

AKAE Kaho

Nhật Bản
XHTG 258

1

 • 9 - 11
 • 10 - 11
 • 11 - 7
 • 10 - 11

3

Kết quả trận đấu

TAIRA Yurika

Nhật Bản

nữ Trận đấu 2 (2024-03-02)

AKAE Kaho

Nhật Bản
XHTG 258

3

 • 11 - 6
 • 9 - 11
 • 11 - 6
 • 11 - 10

1

Kết quả trận đấu

KIMURA Mitsuho

Nhật Bản

nữ Trận đấu 3 (2024-01-07)

AKAE Kaho

Nhật Bản
XHTG 258

YOKOI Sakura

Nhật Bản
XHTG 128

Kết quả trận đấu

Bộ nạp WTT Düsseldorf 2024 (GER)

Đơn nữ (2024-04-09 11:40)

AKAE Kaho

Nhật Bản
XHTG: 258

1

 • 12 - 10
 • 11 - 13
 • 8 - 11
 • 4 - 11

3

Kết quả trận đấu

YOON Hyobin

Hàn Quốc
XHTG: 213

Đơn nữ (2024-04-08 14:35)

AKAE Kaho

Nhật Bản
XHTG: 258

3

 • 12 - 10
 • 11 - 7
 • 11 - 9

0

Kết quả trận đấu

WANG Yi-Ju

Đài Loan
XHTG: 139


Đơn nữ Tứ kết (2023-09-02 16:00)

AKAE Kaho

Nhật Bản
XHTG: 258

0

 • 7 - 11
 • 10 - 12
 • 5 - 11

3

Kết quả trận đấu

HE Zhuojia

Trung Quốc
XHTG: 45

Đơn nữ Vòng 16 (2023-09-01 19:30)

AKAE Kaho

Nhật Bản
XHTG: 258

3

 • 11 - 9
 • 11 - 5
 • 11 - 4

0

Kết quả trận đấu

CHIEN Tung-Chuan

Đài Loan
XHTG: 46

Đơn nữ Vòng 32 (2023-09-01 12:20)

AKAE Kaho

Nhật Bản
XHTG: 258

3

 • 11 - 5
 • 11 - 5
 • 11 - 7

0

Kết quả trận đấu

LUTZ Charlotte

Pháp
XHTG: 77VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!