【Video】YANG Xiaoxin VS POTA Georgina, chung kết 2016 Thụy Sĩ mở

2016 Thụy Sĩ mở, chung kết Đơn Nữ. Trận đấu giữa YANG Xiaoxin và POTA Georgina.(14/02/2016)
Độ dài video: 4 phút 51 giây.

2016 Thụy Sĩ mở

Đơn Nữ  Chung kết ()

YANG Xiaoxin

Monaco
XHTG: 12

4

  • 11 - 6
  • 4 - 11
  • 11 - 8
  • 11 - 5

2

POTA Georgina

Hungary
XHTG: 63

Bình luận

Không có bình luận nào.

Bình luận

※Tối đa 500 kí tự.

 

Bài viết liên quan

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!