POTA Georgina

POTA Georgina POTA Georgina

Mặt vợt, cốt vợt đã sử dụng

 1. JOOLA TPE FIGHT
  Cốt vợt

  JOOLA TPE FIGHT

 2. X-PLODE
  Mặt vợt (thuận tay)

  X-PLODE

 3. TENERGY 64
  Mặt vợt (trái tay)

  TENERGY 64

Hồ sơ

Quốc gia
Hungary
Tuổi
37 tuổi
XHTG
56 (Cao nhất 14 vào 1/2015)

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

2022 WTT Star Contender

Đôi nữ Vòng 16 (2022-03-28 11:15)

MADARASZ Dora

Hungary
XHTG: 65

 

POTA Georgina

Hungary
XHTG: 56

1

 • 12 - 10
 • 7 - 11
 • 7 - 11
 • 5 - 11

3

KAMATH Archana Girish

Ấn Độ
XHTG: 66

 

BATRA Manika

Ấn Độ
XHTG: 38

Đơn nữ Vòng 64 (2022-03-27 19:00)

POTA Georgina

Hungary
XHTG: 56

2

 • 12 - 10
 • 11 - 5
 • 12 - 14
 • 8 - 11
 • 19 - 21

3

Kết quả trận đấu

CHOI Hyojoo

Hàn Quốc
XHTG: 73

2022 Singapore Smash

Đôi nữ Vòng 16 (2022-03-14 13:30)

MADARASZ Dora

Hungary
XHTG: 65

 

POTA Georgina

Hungary
XHTG: 56

0

 • 7 - 11
 • 5 - 11
 • 9 - 11

3

YANG Haeun

Hàn Quốc
XHTG: 88

 

JEON Jihee

Hàn Quốc
XHTG: 11

Đơn nữ Vòng 32 (2022-03-13 19:00)

POTA Georgina

Hungary
XHTG: 56

0

 • 6 - 11
 • 4 - 11
 • 6 - 11

3

Kết quả trận đấu

WANG Manyu

Trung Quốc
XHTG: 3

Đôi nữ Vòng 32 (2022-03-12 21:50)

MADARASZ Dora

Hungary
XHTG: 65

 

POTA Georgina

Hungary
XHTG: 56

3

 • 11 - 5
 • 7 - 11
 • 9 - 11
 • 12 - 10
 • 11 - 4

2

PICCOLIN Giorgia

Italy
XHTG: 75

 

VIVARELLI Debora

Italy
XHTG: 136VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!