【Video】CHO Daeseong VS HUANG Chien-Tu, chung kết 2016 Trung Hoa Đài Bắc Junior & Cadet mở ITTF GoldenSeries Jr.Circuit

2016 Trung Hoa Đài Bắc Junior & Cadet mở ITTF GoldenSeries Jr.Circuit, chung kết Đơn nam trẻ. Trận đấu giữa CHO Daeseong và HUANG Chien-Tu.(28/08/2016)
Độ dài video: 4 phút 7 giây.

2016 Trung Hoa Đài Bắc Junior & Cadet mở ITTF GoldenSeries Jr.Circuit

Đơn nam trẻ  Chung kết ()

CHO Daeseong

Hàn Quốc
XHTG: 20

1

  • 10 - 12
  • 11 - 6
  • 8 - 11
  • 9 - 11
  • 5 - 11

4

Bình luận

Không có bình luận nào.

Bình luận

※Tối đa 500 kí tự.

 

Bài viết liên quan

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!