Bảng xếp hạng (2020/03/30)

Bảng xếp hạng(Nam) Thắng Thua Điểm
1 15 6 47
2 11 10 39
3 10 11 38
4 6 15 23
Bảng xếp hạng(Nữ) Thắng Thua Điểm
1 14 7 51
2 13 8 43
3 8 13 31
4 7 14 29

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!