CHEN Xingtong

CHEN Xingtong CHEN Xingtong CHEN Xingtong

Hình 1 by Yohei Osada/AFLO SPORT

Hồ sơ

Quốc gia
Trung Quốc
Tuổi
26 tuổi
XHTG
6 (Cao nhất 3 vào 8/2023)

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Saudi Smash 2024 (KSA)

Đơn nữ Vòng 16 (2024-05-08 15:20)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 6

0

 • 9 - 11
 • 9 - 11
 • 6 - 11

3

Kết quả trận đấu

QIAN Tianyi

Trung Quốc
XHTG: 17

Đôi nữ Tứ kết (2024-05-08 11:05)

WANG Yidi

Trung Quốc
XHTG: 4

 

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 6

2

 • 10 - 12
 • 11 - 9
 • 7 - 11
 • 11 - 6
 • 10 - 12

3

CHEN Meng

Trung Quốc
XHTG: 2

 

WANG Manyu

Trung Quốc
XHTG: 3

Đôi nữ Tứ kết (2024-05-08 11:05)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 6

 

WANG Yidi

Trung Quốc
XHTG: 4

2

 • 10 - 12
 • 11 - 9
 • 7 - 11
 • 11 - 6
 • 10 - 12

3

WANG Manyu

Trung Quốc
XHTG: 3

 

CHEN Meng

Trung Quốc
XHTG: 2

Đôi nữ Vòng 16 (2024-05-07 15:40)

WANG Yidi

Trung Quốc
XHTG: 4

 

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 6

3

 • 11 - 2
 • 11 - 4
 • 11 - 9

0

PARANANG Orawan

Thái Lan
XHTG: 36

 

SAWETTABUT Suthasini

Thái Lan
XHTG: 51

Đôi nữ Vòng 16 (2024-05-07 15:40)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 6

 

WANG Yidi

Trung Quốc
XHTG: 4

3

 • 11 - 2
 • 11 - 4
 • 11 - 9

0

PARANANG Orawan

Thái Lan
XHTG: 36

 

SAWETTABUT Suthasini

Thái Lan
XHTG: 51VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!