CHEN Xingtong

CHEN Xingtong CHEN Xingtong

Hình 1 by Yohei Osada/AFLO SPORT

Hồ sơ

Quốc gia
Trung Quốc
Tuổi
24 tuổi
XHTG
13 (Cao nhất 7 vào 7/2018)

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Vòng chung kết giải vô địch bóng bàn thế giới năm 2021

Đơn nữ Tứ kết (2021-11-27 21:50)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 13

0

 • 9 - 11
 • 7 - 11
 • 1 - 11
 • 11 - 13

4

Kết quả trận đấu

WANG Manyu

Trung Quốc
XHTG: 4

Đơn nữ Vòng 16 (2021-11-26 20:10)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 13

4

 • 11 - 6
 • 11 - 13
 • 11 - 6
 • 11 - 5
 • 11 - 2

1

Kết quả trận đấu

CHENG I-Ching

Đài Loan
XHTG: 8

Đơn nữ Vòng 32 (2021-11-25 18:00)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 13

4

 • 11 - 5
 • 11 - 8
 • 11 - 9
 • 11 - 6

0

Kết quả trận đấu

SHAN Xiaona

Đức
XHTG: 38

Đơn nữ Vòng 64 (2021-11-24 16:00)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 13

4

 • 11 - 0
 • 11 - 4
 • 11 - 5
 • 11 - 3

0

Kết quả trận đấu

ZHU Chengzhu

Hong Kong
XHTG: 90

Đơn nữ (2021-11-23 21:20)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 13

4

 • 11 - 9
 • 11 - 3
 • 11 - 5
 • 11 - 4

0

Kết quả trận đấu

NOSKOVA Yana

LB Nga
XHTG: 57VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!