CHEN Xingtong

CHEN Xingtong CHEN Xingtong

Hình 1 by Yohei Osada/AFLO SPORT

Hồ sơ

Quốc gia
Trung Quốc
Tuổi
25 tuổi
XHTG
31 (Cao nhất 7 vào 7/2018)

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

2022 Singapore Smash

Đơn nữ Vòng 64 (2022-03-12 19:10)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 31

2

 • 11 - 9
 • 9 - 11
 • 11 - 8
 • 6 - 11
 • 6 - 11

3

Kết quả trận đấu

WANG Yidi

Trung Quốc
XHTG: 4

2022 WTT Contender Muscat

Đôi hỗn hợp Chung kết (2022-03-04 18:30)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 31

 

WANG Chuqin

Trung Quốc
XHTG: 14

3

 • 11 - 3
 • 11 - 3
 • 11 - 6

0

THAKKAR Manav Vikash

Ấn Độ
XHTG: 123

 

KAMATH Archana Girish

Ấn Độ
XHTG: 67

Đôi nữ Bán kết (2022-03-04 12:40)

QIAN Tianyi

Trung Quốc
XHTG: 61

 

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 31

1

 • 11 - 3
 • 9 - 11
 • 4 - 11
 • 5 - 11

3

ZHANG Rui

Trung Quốc
XHTG: 47

 

KUAI Man

Trung Quốc
XHTG: 33

Đôi hỗn hợp Bán kết (2022-03-04 10:00)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 31

 

WANG Chuqin

Trung Quốc
XHTG: 14

3

 • 11 - 3
 • 11 - 6
 • 11 - 9

0

LI Hsin-Yu

Đài Loan
XHTG: 322

 

CHENG I-Ching

Đài Loan
XHTG: 28

Đơn nữ Vòng 16 (2022-03-03 19:50)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 31

1

 • 6 - 11
 • 11 - 9
 • 10 - 12
 • 7 - 11

3

Kết quả trận đấu

KUAI Man

Trung Quốc
XHTG: 33VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!