WANG Yidi

WANG Yidi WANG Yidi WANG Yidi

Hồ sơ

Quốc gia
Trung Quốc
Kiểu đánh
Lắc tay
Tuổi
27 tuổi
XHTG
4 (Cao nhất 2 vào 1/2024)

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Saudi Smash 2024 (KSA)

Đơn nữ Bán kết (2024-05-10 17:45)

WANG Yidi

Trung Quốc
XHTG: 4

1

 • 4 - 11
 • 7 - 11
 • 15 - 13
 • 9 - 11
 • 9 - 11

4

Kết quả trận đấu

SUN Yingsha

Trung Quốc
XHTG: 1

Đơn nữ Tứ kết (2024-05-09 16:05)

WANG Yidi

Trung Quốc
XHTG: 4

4

 • 11 - 5
 • 11 - 8
 • 7 - 11
 • 12 - 10
 • 9 - 11
 • 6 - 11
 • 11 - 8

3

Kết quả trận đấu

MIMA Ito

Nhật Bản
XHTG: 9

Đơn nữ Vòng 16 (2024-05-08 14:10)

WANG Yidi

Trung Quốc
XHTG: 4

3

 • 8 - 11
 • 11 - 6
 • 11 - 6
 • 11 - 7

1

Kết quả trận đấu

YANG Xiaoxin

Monaco
XHTG: 16

Đôi nữ Tứ kết (2024-05-08 11:05)

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 6

 

WANG Yidi

Trung Quốc
XHTG: 4

2

 • 10 - 12
 • 11 - 9
 • 7 - 11
 • 11 - 6
 • 10 - 12

3

WANG Manyu

Trung Quốc
XHTG: 3

 

CHEN Meng

Trung Quốc
XHTG: 2

Đôi nữ Tứ kết (2024-05-08 11:05)

WANG Yidi

Trung Quốc
XHTG: 4

 

CHEN Xingtong

Trung Quốc
XHTG: 6

2

 • 10 - 12
 • 11 - 9
 • 7 - 11
 • 11 - 6
 • 10 - 12

3

CHEN Meng

Trung Quốc
XHTG: 2

 

WANG Manyu

Trung Quốc
XHTG: 3VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!