KALLBERG Christina

KALLBERG Christina KALLBERG Christina KALLBERG Christina

Hồ sơ

Quốc gia
Thụy Điển
Tuổi
24 tuổi
XHTG
66 (Cao nhất 53 vào 5/2022)

Thứ hạng những năm trước

Kết quả trận đấu

Saudi Smash 2024 (KSA)

Đôi nữ Tứ kết (2024-05-08 11:40)

BERGSTROM Linda

Thụy Điển
XHTG: 32

 

KALLBERG Christina

Thụy Điển
XHTG: 66

1

 • 8 - 11
 • 13 - 11
 • 4 - 11
 • 8 - 11

3

BAJOR Natalia

Ba Lan
XHTG: 46

 

KUKULKOVA Tatiana

Slovakia
XHTG: 115

Đôi nữ Tứ kết (2024-05-08 11:40)

BERGSTROM Linda

Thụy Điển
XHTG: 32

 

KALLBERG Christina

Thụy Điển
XHTG: 66

1

 • 8 - 11
 • 13 - 11
 • 4 - 11
 • 8 - 11

3

KUKULKOVA Tatiana

Slovakia
XHTG: 115

 

BAJOR Natalia

Ba Lan
XHTG: 46

Đôi nữ Vòng 16 (2024-05-07 12:50)

BERGSTROM Linda

Thụy Điển
XHTG: 32

 

KALLBERG Christina

Thụy Điển
XHTG: 66

3

 • 11 - 3
 • 6 - 11
 • 14 - 16
 • 11 - 9
 • 11 - 4

2

XIAO Maria

Tây Ban Nha
XHTG: 61

 

DIACONU Adina

Romania
XHTG: 62

Đôi nữ Vòng 16 (2024-05-07 12:50)

BERGSTROM Linda

Thụy Điển
XHTG: 32

 

KALLBERG Christina

Thụy Điển
XHTG: 66

3

 • 11 - 3
 • 6 - 11
 • 14 - 16
 • 11 - 9
 • 11 - 4

2

DIACONU Adina

Romania
XHTG: 62

 

XIAO Maria

Tây Ban Nha
XHTG: 61

Đôi nam nữ Tứ kết (2024-05-07 10:30)

KALLBERG Christina

Thụy Điển
XHTG: 66

 

KARLSSON Kristian

Thụy Điển
XHTG: 54

0

 • 5 - 11
 • 11 - 13
 • 6 - 11

3

DOO Hoi Kem

Hong Kong
XHTG: 45

 

WONG Chun Ting

Hong Kong
XHTG: 53VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!