ACHANTA Sharath Kamal

ACHANTA Sharath Kamal ACHANTA Sharath Kamal

Mặt vợt, cốt vợt đã sử dụng

 1. SAMSONOV CARBON
  Cốt vợt

  SAMSONOV CARBON

 2. RASANTER R53
  Mặt vợt (thuận tay)

  RASANTER R53

 3. RASANTER R53
  Mặt vợt (trái tay)

  RASANTER R53

Hồ sơ

Quốc gia
Ấn Độ
Kiểu đánh
Lắc tay
Tuổi
40 tuổi
XHTG
43 (Cao nhất 30 vào 11/2021)

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

2022 WTT Dòng mùa hè Châu Âu - WTT Feeder

Đơn nam Vòng 16 (2022-07-20 17:50)

ACHANTA Sharath Kamal

Ấn Độ
XHTG: 43

0

 • 7 - 11
 • 4 - 11
 • 6 - 11
 • 14 - 16

4

Kết quả trận đấu

LEBRUN Felix

Pháp
XHTG: 75

Đơn nam Vòng 32 (2022-07-20 11:10)

ACHANTA Sharath Kamal

Ấn Độ
XHTG: 43

4

 • 11 - 3
 • 8 - 11
 • 11 - 5
 • 11 - 9
 • 14 - 12

1

Kết quả trận đấu

YUTA Tanaka

Nhật Bản
XHTG: 120

Đơn nam Vòng 64 (2022-07-19 17:55)

ACHANTA Sharath Kamal

Ấn Độ
XHTG: 43

4

 • 8 - 11
 • 11 - 1
 • 11 - 6
 • 11 - 5
 • 11 - 9

1

Kết quả trận đấu

KOZUL Deni

Slovenia
XHTG: 156

Đôi nam Vòng 16 (2022-07-19 12:30)

ACHANTA Sharath Kamal

Ấn Độ
XHTG: 43

 

SHAH Manush Utpalbhai

Ấn Độ
XHTG: 114

2

 • 9 - 11
 • 12 - 10
 • 12 - 10
 • 7 - 11
 • 3 - 11

3

KARAKASEVIC Aleksandar

Serbia
XHTG: 306

 

PISTEJ Lubomir

Slovakia
XHTG: 153

WTT Châu Âu mùa hè 2022 - WTT Star Contender

Đơn nam Vòng 32 (2022-07-14 18:10)

ACHANTA Sharath Kamal

Ấn Độ
XHTG: 43

0

 • 10 - 12
 • 7 - 11
 • 11 - 13

3

Kết quả trận đấu

JORGIC Darko

Slovenia
XHTG: 8VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!