HABESOHN Daniel

HABESOHN Daniel HABESOHN Daniel HABESOHN Daniel

Hồ sơ

Quốc gia
Áo
Tuổi
38 tuổi
XHTG
61 (Cao nhất 27 vào 8/2019)

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Saudi Smash 2024 (KSA)

Đôi nam Vòng 16 (2024-05-07 12:50)

HABESOHN Daniel

Áo
XHTG: 61

 

GARDOS Robert

Áo
XHTG: 113

0

 • 7 - 11
 • 5 - 11
 • 4 - 11

3

KARLSSON Kristian

Thụy Điển
XHTG: 54

 

KALLBERG Anton

Thụy Điển
XHTG: 15

Đôi nam Vòng 16 (2024-05-07 12:50)

HABESOHN Daniel

Áo
XHTG: 61

 

GARDOS Robert

Áo
XHTG: 113

0

 • 7 - 11
 • 5 - 11
 • 4 - 11

3

KALLBERG Anton

Thụy Điển
XHTG: 15

 

KARLSSON Kristian

Thụy Điển
XHTG: 54

Đôi nam Vòng 32 (2024-05-06 15:30)

HABESOHN Daniel

Áo
XHTG: 61

 

GARDOS Robert

Áo
XHTG: 113

3

 • 11 - 8
 • 13 - 11
 • 11 - 13
 • 11 - 6

1

LUU Finn

Australia
XHTG: 43

 

LUM Nicholas

Australia
XHTG: 37

Đôi nam Vòng 32 (2024-05-06 15:30)

HABESOHN Daniel

Áo
XHTG: 61

 

GARDOS Robert

Áo
XHTG: 113

3

 • 11 - 8
 • 13 - 11
 • 11 - 13
 • 11 - 6

1

LUM Nicholas

Australia
XHTG: 37

 

LUU Finn

Australia
XHTG: 43

Đơn nam Vòng 64 (2024-05-04 14:10)

HABESOHN Daniel

Áo
XHTG: 61

0

 • 5 - 11
 • 2 - 11
 • 6 - 11

3

Kết quả trận đấu

LIANG Jingkun

Trung Quốc
XHTG: 3VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!