2022 Singapore Smash Đôi nam

Chung kết (2022-03-18 20:30)

WANG Chuqin

Trung Quốc
XHTG: 10

 

FAN Zhendong

Trung Quốc
XHTG: 1

3

 • 12 - 10
 • 12 - 10
 • 12 - 14
 • 11 - 7

1

SHUNSUKE Togami

Nhật Bản
XHTG: 42

 

YUKIYA Uda

Nhật Bản
XHTG: 22

Bán Kết (2022-03-16 16:00)

WANG Chuqin

Trung Quốc
XHTG: 10

 

FAN Zhendong

Trung Quốc
XHTG: 1

3

 • 11 - 7
 • 11 - 2
 • 9 - 11
 • 15 - 13

1

DUDA Benedikt

Đức
XHTG: 36

 

QIU Dang

Đức
XHTG: 13

Bán Kết (2022-03-16 14:50)

SHUNSUKE Togami

Nhật Bản
XHTG: 42

 

YUKIYA Uda

Nhật Bản
XHTG: 22

3

 • 11 - 9
 • 11 - 5
 • 11 - 13
 • 11 - 5

1

CHEN Chien-An

Đài Loan
XHTG: 106

 

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG: 16

Tứ Kết (2022-03-15 20:30)

CHEN Chien-An

Đài Loan
XHTG: 106

 

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG: 16

3

 • 11 - 7
 • 11 - 7
 • 11 - 3

0

LIM Jonghoon

Hàn Quốc
XHTG: 17

 

JANG Woojin

Hàn Quốc
XHTG: 28

Tứ Kết (2022-03-15 16:00)

WANG Chuqin

Trung Quốc
XHTG: 10

 

FAN Zhendong

Trung Quốc
XHTG: 1

3

 • 11 - 13
 • 11 - 7
 • 11 - 5
 • 12 - 10

1

POH Shao Feng Ethan

Singapore
XHTG: 346

 

CHEW Zhe Yu Clarence

Singapore
XHTG: 133

Tứ Kết (2022-03-15 14:50)

DUDA Benedikt

Đức
XHTG: 36

 

QIU Dang

Đức
XHTG: 13

3

 • 12 - 10
 • 11 - 13
 • 11 - 7
 • 6 - 11
 • 11 - 2

2

GARDOS Robert

Áo
XHTG: 38

 

HABESOHN Daniel

Áo
XHTG: 59

Tứ Kết (2022-03-15 14:10)

SHUNSUKE Togami

Nhật Bản
XHTG: 42

 

YUKIYA Uda

Nhật Bản
XHTG: 22

3

 • 11 - 8
 • 10 - 12
 • 11 - 7
 • 11 - 7

1

ECSEKI Nandor

Hungary
XHTG: 174

 

SZUDI Adam

Hungary
XHTG: 154

Vòng 16 (2022-03-14 20:30)

WANG Chuqin

Trung Quốc
XHTG: 10

 

FAN Zhendong

Trung Quốc
XHTG: 1

3

 • 11 - 8
 • 12 - 10
 • 9 - 11
 • 11 - 5

1

MONTEIRO Joao

Bồ Đào Nha
XHTG: 79

 

APOLONIA Tiago

Bồ Đào Nha
XHTG: 69

Vòng 16 (2022-03-14 19:10)

GARDOS Robert

Áo
XHTG: 38

 

HABESOHN Daniel

Áo
XHTG: 59

3

 • 11 - 3
 • 5 - 11
 • 11 - 5
 • 6 - 11
 • 11 - 4

2

KARLSSON Kristian

Thụy Điển
XHTG: 19

 

FALCK Mattias

Thụy Điển
XHTG: 33

Vòng 16 (2022-03-14 19:10)

CHEN Chien-An

Đài Loan
XHTG: 106

 

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG: 16

3

 • 8 - 11
 • 8 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 4
 • 11 - 1

2

KALLBERG Anton

Thụy Điển
XHTG: 18

 

MOREGARD Truls

Thụy Điển
XHTG: 6

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Trang kế >

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!