2022 Singapore Smash

Đơn nam

Trận đấu nổi bật:Đơn nam

FAN Zhendong

Trung Quốc

4

 • 11 - 6
 • 11 - 6
 • 6 - 11
 • 9 - 11
 • 8 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 7

3

Chi tiết

MA Long

Trung Quốc

1 FAN Zhendong CHN
CHN
2 MA Long CHN
CHN

Đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ

CHEN Meng

Trung Quốc

4

 • 11 - 9
 • 8 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 8
 • 6 - 11
 • 9 - 11
 • 11 - 8

3

Chi tiết

WANG Manyu

Trung Quốc

1 CHEN Meng CHN
CHN
2 WANG Manyu CHN
CHN

Đôi nam

Trận đấu nổi bật:Đôi nam

WANG Chuqin

Trung Quốc

 

FAN Zhendong

Trung Quốc

3

 • 12 - 10
 • 12 - 10
 • 12 - 14
 • 11 - 7

1

Chi tiết

SHUNSUKE Togami

Nhật Bản

 

YUKIYA Uda

Nhật Bản

1 WANG Chuqin CHN
CHN
FAN Zhendong CHN
CHN
2 SHUNSUKE Togami JPN
JPN
YUKIYA Uda JPN
JPN

Đôi nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nữ

SUN Yingsha

Trung Quốc

 

WANG Manyu

Trung Quốc

3

 • 11 - 4
 • 11 - 6
 • 11 - 4

0

Chi tiết

HAYATA Hina

Nhật Bản

 

MIMA Ito

Nhật Bản

1 SUN Yingsha CHN
CHN
WANG Manyu CHN
CHN
2 HAYATA Hina
HINA Hayata
JPN
JPN
MIMA Ito JPN
JPN

Đôi hỗn hợp

Trận đấu nổi bật:Đôi hỗn hợp

SUN Yingsha

Trung Quốc

 

WANG Chuqin

Trung Quốc

3

 • 11 - 3
 • 12 - 10
 • 11 - 4

0

Chi tiết

LIN Yun-Ju

Đài Loan

 

CHENG I-Ching

Đài Loan

1 SUN Yingsha CHN
CHN
WANG Chuqin CHN
CHN
2 LIN Yun-Ju TPE
TPE
CHENG I-Ching TPE
TPE

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!