SGOUROPOULOS Ioannis

SGOUROPOULOS Ioannis

Mặt vợt, cốt vợt đã sử dụng

 1. TENERGY 05
  Mặt vợt (thuận tay)

  TENERGY 05

 2. TENERGY 05
  Mặt vợt (trái tay)

  TENERGY 05

Hồ sơ

Quốc gia
Hy Lạp
Tuổi
20 tuổi
XHTG
147

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

2020 ITTF World Tour Hungary mở

Đơn nam (2020-02-19 11:30)

SGOUROPOULOS Ioannis

Hy Lạp
XHTG: 147

2

 • 5 - 11
 • 11 - 6
 • 9 - 11
 • 11 - 8
 • 12 - 14
 • 5 - 11

4

Kết quả trận đấu

NUYTINCK Cedric

Bỉ
XHTG: 71

Đơn nam (2020-02-18 16:30)

SGOUROPOULOS Ioannis

Hy Lạp
XHTG: 147

4

 • 11 - 5
 • 11 - 7
 • 8 - 11
 • 9 - 11
 • 11 - 7
 • 14 - 12

2

Kết quả trận đấu

ALTO Gaston

Argentina
XHTG: 99

2020 ITTF World Tour Platinum Đức Mở rộng

Đơn nam (2020-01-29 11:10)

SGOUROPOULOS Ioannis

Hy Lạp
XHTG: 147

0

 • 11 - 13
 • 6 - 11
 • 10 - 12
 • 1 - 11

4

Kết quả trận đấu

WANG Yang

Slovakia
XHTG: 33

Đôi nam nữ (2020-01-28 21:10)

SGOUROPOULOS Ioannis

Hy Lạp
XHTG: 147

 

PAPADIMITRIOU Malamatenia

Hy Lạp
XHTG: 604

0

 • 7 - 11
 • 6 - 11
 • 5 - 11

3

STOYANOV Niagol

Italy
XHTG: 103

 

PICCOLIN Giorgia

Italy
XHTG: 115

Đơn nam (2020-01-28 15:05)

SGOUROPOULOS Ioannis

Hy Lạp
XHTG: 147

4

 • 9 - 11
 • 7 - 11
 • 15 - 13
 • 11 - 7
 • 11 - 9
 • 11 - 9

2

Kết quả trận đấu

HO Kwan Kit

Hong Kong
XHTG: 102VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!