FARAMARZI Maha

Hồ sơ

Quốc gia
Qatar
Tuổi
27 tuổi
XHTG
375 (Cao nhất 259 vào 6/2019)

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

2020 ITTF World Tour Platinum Qatar mở Doha

Đĩa đơn nữ Vòng 32 (2020-03-05 14:50)

FARAMARZI Maha

Qatar
XHTG: 375

0

 • 1 - 11
 • 1 - 11
 • 2 - 11
 • 1 - 11

4

Kết quả trận đấu

MORI Sakura

Nhật Bản
XHTG: 65

Đôi nữ Vòng 16 (2020-03-05 11:20)

FARAMARZI Maha

Qatar
XHTG: 375

 

HUSSAIN Kholoud

Qatar
XHTG: 675

0

 • 3 - 11
 • 4 - 11
 • 2 - 11

3

SOO Wai Yam Minnie

Hong Kong
XHTG: 28

 

ZHU Chengzhu

Hong Kong
XHTG: 89

Đôi nam nữ Vòng 16 (2020-03-05 10:40)

ABDULWAHHAB Mohammed

Qatar
XHTG: 368

 

FARAMARZI Maha

Qatar
XHTG: 375

0

 • 7 - 11
 • 3 - 11
 • 7 - 11

3

ROBLES Alvaro

Tây Ban Nha
XHTG: 62

 

XIAO Maria

Tây Ban Nha
XHTG: 73

Cúp châu Á 2019 ITTF-ATTU

Đĩa đơn nữ (2019-04-05)

FARAMARZI Maha

Qatar
XHTG: 375

0

 • 2 - 11
 • 4 - 11
 • 6 - 11

3

Kết quả trận đấu

LIN Ye

Singapore
XHTG: 59

Đĩa đơn nữ (2019-04-05)

FARAMARZI Maha

Qatar
XHTG: 375

0

 • 1 - 11
 • 4 - 11
 • 4 - 11

3

Kết quả trận đấu

ASHTARI Mahshid

Iran
XHTG: 329VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!