HACHARD Antoine

HACHARD Antoine HACHARD Antoine

Hồ sơ

Quốc gia
Pháp
Tuổi
30 tuổi
XHTG
556 (Cao nhất 91 vào 6/2016)

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

Đôi nam Chung kết (2023-09-03 16:35)

LIND Anders

Đan Mạch
XHTG: 30

 

HACHARD Antoine

Pháp
XHTG: 556

3

 • 8 - 11
 • 11 - 8
 • 4 - 11
 • 11 - 6
 • 11 - 8

2

CAO Wei

Trung Quốc
XHTG: 197

 

ZHAO Zihao

Trung Quốc
XHTG: 214

Đôi nam Bán kết (2023-09-02 11:35)

LIND Anders

Đan Mạch
XHTG: 30

 

HACHARD Antoine

Pháp
XHTG: 556

3

 • 11 - 4
 • 11 - 6
 • 7 - 11
 • 11 - 5

1

ZENG Beixun

Trung Quốc
XHTG: 147

 

CHEN Yuanyu

Trung Quốc
XHTG: 128

Đôi nam Tứ kết (2023-09-01 17:10)

LIND Anders

Đan Mạch
XHTG: 30

 

HACHARD Antoine

Pháp
XHTG: 556

3

 • 7 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 3
 • 13 - 11

1

NIU Guankai

Trung Quốc
XHTG: 242

 

SAI Linwei

Trung Quốc
XHTG: 403

Đơn nam Vòng 32 (2023-09-01 13:30)

HACHARD Antoine

Pháp
XHTG: 556

1

 • 6 - 11
 • 6 - 11
 • 11 - 5
 • 11 - 13

3

Kết quả trận đấu

ZHOU Kai

Trung Quốc
XHTG: 144

Đơn nam Vòng 64 (2023-08-31 20:00)

HACHARD Antoine

Pháp
XHTG: 556

3

 • 11 - 7
 • 8 - 11
 • 6 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 6

2

Kết quả trận đấu

JOUTI Eric

Brazil
XHTG: 113VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!