GHOSH Soumyajit

GHOSH Soumyajit

Mặt vợt, cốt vợt đã sử dụng

 1. Timo Boll ALC
  Cốt vợt

  Timo Boll ALC

 2. TENERGY 05
  Mặt vợt (thuận tay)

  TENERGY 05

 3. TENERGY 05
  Mặt vợt (trái tay)

  TENERGY 05

Hồ sơ

Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
29 tuổi
XHTG
584 (Cao nhất 58 vào 3/2018)

Thứ hạng những năm trước

Tin tức liên quan

Kết quả trận đấu

2019 ITTF Thử thách Ba Lan mở rộng

Đôi nam (2019-10-17 18:40)

GHOSH Soumyajit

Ấn Độ
XHTG: 584

 

YADAV Abhishek

Ấn Độ

1

 • 2 - 11
 • 11 - 9
 • 9 - 11
 • 8 - 11

3

CHUA Josh Shao Han

Singapore
XHTG: 328

 

PANG Yew En Koen

Singapore
XHTG: 117

Đôi nam (2019-10-17 16:40)

GHOSH Soumyajit

Ấn Độ
XHTG: 584

 

YADAV Abhishek

Ấn Độ

3

 • 11 - 6
 • 11 - 5
 • 11 - 9

0

LU Kaiyang

Hungary

 

MAJOROS Bence

Hungary
XHTG: 109

Đơn nam (2019-10-17 12:50)

GHOSH Soumyajit

Ấn Độ
XHTG: 584

3

 • 11 - 8
 • 11 - 6
 • 13 - 11

0

Kết quả trận đấu

HRIBAR Peter

Slovenia
XHTG: 320

Đơn nam (2019-10-16 15:20)

GHOSH Soumyajit

Ấn Độ
XHTG: 584

0

 • 4 - 11
 • 10 - 12
 • 4 - 11

3

Kết quả trận đấu

TANIGAKI Yuma

Nhật Bản
XHTG: 465

2019 ITTF World Tour Platinum Đức Mở rộng

Đơn nam (2019-10-08 10:45)

GHOSH Soumyajit

Ấn Độ
XHTG: 584

0

 • 2 - 11
 • 6 - 11
 • 4 - 11
 • 4 - 11

4

Kết quả trận đấu

PLATONOV Pavel

Belarus
XHTG: 180VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!