WTT Châu Âu mùa hè 2022 - WTT Star Contender

Đơn nam

Trận đấu nổi bật:Đơn nam

WANG Chuqin

Trung Quốc

4

 • 11 - 7
 • 9 - 11
 • 11 - 6
 • 13 - 11
 • 11 - 7

1

Chi tiết

MOREGARD Truls

Thụy Điển

1 WANG Chuqin CHN
CHN
2 MOREGARD Truls SWE
SWE

Đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ

WANG Yidi

Trung Quốc

4

 • 9 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 6
 • 11 - 6
 • 11 - 4

1

Chi tiết

SUN Yingsha

Trung Quốc

1 WANG Yidi CHN
CHN
2 SUN Yingsha CHN
CHN

Đôi nam

Trận đấu nổi bật:Đôi nam

CHO Daeseong

Hàn Quốc

 

LEE Sangsu

Hàn Quốc

3

 • 11 - 13
 • 11 - 8
 • 7 - 11
 • 11 - 6
 • 11 - 9

2

Chi tiết

LIANG Jingkun

Trung Quốc

 

LIN Gaoyuan

Trung Quốc

1 CHO Daeseong KOR
KOR
LEE Sangsu KOR
KOR
2 LIANG Jingkun CHN
CHN
LIN Gaoyuan CHN
CHN

Đôi nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nữ

SUN Yingsha

Trung Quốc

 

WANG Manyu

Trung Quốc

3

 • 14 - 12
 • 11 - 6
 • 15 - 13

0

Chi tiết

MIMA Ito

Nhật Bản

 

HAYATA Hina

Nhật Bản

1 SUN Yingsha CHN
CHN
WANG Manyu CHN
CHN
2 MIMA Ito JPN
JPN
HAYATA Hina
HINA Hayata
JPN
JPN

Đôi nam nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nam nữ

WANG Chuqin

Trung Quốc

 

WANG Manyu

Trung Quốc

3

 • 9 - 11
 • 6 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 7
 • 11 - 9

2

Chi tiết

HARIMOTO Tomokazu

Nhật Bản

 

HAYATA Hina

Nhật Bản

1 WANG Chuqin CHN
CHN
WANG Manyu CHN
CHN
2 HARIMOTO Tomokazu
TOMOKAZU Harimoto
JPN
JPN
HAYATA Hina
HINA Hayata
JPN
JPN

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!