2022 WTT Feeder Panagyurishte do Asarel trình bày

Đơn nam

Trận đấu nổi bật:Đơn nam

ZHOU Qihao

Trung Quốc

4

 • 5 - 11
 • 11 - 3
 • 11 - 9
 • 11 - 6
 • 6 - 11
 • 11 - 7

2

Chi tiết

ZHOU Kai

Trung Quốc

1 ZHOU Qihao CHN
CHN
2 ZHOU Kai CHN
CHN

Đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ

CHEN Xingtong

Trung Quốc

4

 • 11 - 7
 • 11 - 2
 • 11 - 5
 • 11 - 8

0

Chi tiết
1 CHEN Xingtong CHN
CHN
2 DIACONU Adina ROU
ROU

Đôi nam

Trận đấu nổi bật:Đôi nam

XU Haidong

Trung Quốc

 

CAO Wei

Trung Quốc

3

 • 11 - 9
 • 11 - 9
 • 10 - 12
 • 12 - 10

1

Chi tiết

REN Hao

Trung Quốc

 

ZHOU Kai

Trung Quốc

1 XU Haidong CHN
CHN
CAO Wei CHN
CHN
2 REN Hao CHN
CHN
ZHOU Kai CHN
CHN

Đôi nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nữ

3

 • 11 - 13
 • 11 - 9
 • 11 - 9
 • 11 - 9

1

Chi tiết

ZHOU Jingyi

Singapore

 

ZENG Jian

Singapore

1 PAVADE Prithika FRA
FRA
LUTZ Camille FRA
FRA
2 ZHOU Jingyi SGP
SGP
ZENG Jian SGP
SGP

Đôi nam nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nam nữ

XU Haidong

Trung Quốc

 

WU Yangchen

Trung Quốc

3

 • 11 - 3
 • 11 - 4
 • 9 - 11
 • 4 - 11
 • 11 - 9

2

Chi tiết

LIANG Yanning

Trung Quốc

 

LENG Yutong

Trung Quốc

1 XU Haidong CHN
CHN
WU Yangchen CHN
CHN
2 LIANG Yanning CHN
CHN
LENG Yutong CHN
CHN

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!