2022 Singapore Smash Đôi hỗn hợp

Chung kết (2022-03-16 20:20)

SUN Yingsha

Trung Quốc
XHTG: 1

 

WANG Chuqin

Trung Quốc
XHTG: 10

3

 • 11 - 3
 • 12 - 10
 • 11 - 4

0

LIN Yun-Ju

Đài Loan
XHTG: 7

 

CHENG I-Ching

Đài Loan
XHTG: 31

Bán Kết (2022-03-15 21:00)

SUN Yingsha

Trung Quốc
XHTG: 1

 

WANG Chuqin

Trung Quốc
XHTG: 10

3

 • 14 - 12
 • 11 - 9
 • 4 - 11
 • 11 - 9

1

WONG Chun Ting

Hong Kong
XHTG: 25

 

DOO Hoi Kem

Hong Kong
XHTG: 7

Bán Kết (2022-03-15 16:00)

LIN Yun-Ju

Đài Loan
XHTG: 7

 

CHENG I-Ching

Đài Loan
XHTG: 31

3

 • 11 - 8
 • 11 - 5
 • 10 - 12
 • 11 - 9

1

LEBESSON Emmanuel

Pháp
XHTG: 43

 

YUAN Jia Nan

Pháp
XHTG: 29

Tứ Kết (2022-03-14 18:30)

LEBESSON Emmanuel

Pháp
XHTG: 43

 

YUAN Jia Nan

Pháp
XHTG: 29

3

 • 11 - 13
 • 11 - 8
 • 11 - 5
 • 11 - 9

1

HO Kwan Kit

Hong Kong
XHTG: 95

 

MITTELHAM Nina

Đức
XHTG: 12

Tứ Kết (2022-03-14 18:30)

WONG Chun Ting

Hong Kong
XHTG: 25

 

DOO Hoi Kem

Hong Kong
XHTG: 7

3

 • 11 - 9
 • 11 - 6
 • 11 - 6

0

HARIMOTO Tomokazu

Nhật Bản
XHTG: 4

 

HAYATA Hina

Nhật Bản
XHTG: 6

Tứ Kết (2022-03-14 18:30)

SUN Yingsha

Trung Quốc
XHTG: 1

 

WANG Chuqin

Trung Quốc
XHTG: 10

3

 • 11 - 4
 • 11 - 8
 • 11 - 9

0

SZOCS Bernadette

Romania
XHTG: 32

 

IONESCU Ovidiu

Romania
XHTG: 57

Tứ Kết (2022-03-14 16:10)

LIN Yun-Ju

Đài Loan
XHTG: 7

 

CHENG I-Ching

Đài Loan
XHTG: 31

3

 • 11 - 8
 • 11 - 3
 • 11 - 6

0

GNANASEKARAN Sathiyan

Ấn Độ
XHTG: 37

 

BATRA Manika

Ấn Độ
XHTG: 44

Vòng 16 (2022-03-13 20:30)

WONG Chun Ting

Hong Kong
XHTG: 25

 

DOO Hoi Kem

Hong Kong
XHTG: 7

3

 • 11 - 7
 • 11 - 8
 • 11 - 8

0

SOLJA Petrissa

Đức
XHTG: 30

 

FRANZISKA Patrick

Đức
XHTG: 12

Vòng 16 (2022-03-13 19:50)

HARIMOTO Tomokazu

Nhật Bản
XHTG: 4

 

HAYATA Hina

Nhật Bản
XHTG: 6

3

 • 11 - 8
 • 11 - 3
 • 11 - 5

0

JANG Woojin

Hàn Quốc
XHTG: 28

 

JEON Jihee

Hàn Quốc
XHTG: 14

Vòng 16 (2022-03-13 18:30)

GNANASEKARAN Sathiyan

Ấn Độ
XHTG: 37

 

BATRA Manika

Ấn Độ
XHTG: 44

3

 • 8 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 3
 • 11 - 1

1

ISHIY Vitor

Brazil
XHTG: 63

 

TAKAHASHI Bruna

Brazil
XHTG: 19

 1. 1
 2. 2
 3. Trang kế >

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!