2020 WTT Macao

Đơn nam

Trận đấu nổi bật:Đơn nam

MA Long

Trung Quốc

5

 • 11 - 5
 • 11 - 9
 • 11 - 4
 • 11 - 5
 • 10 - 11
 • 11 - 8

1

Chi tiết

WANG Chuqin

Trung Quốc

1 MA Long CHN
CHN
2 WANG Chuqin CHN
CHN

Đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ

SUN Yingsha

Trung Quốc

5

 • 11 - 10
 • 11 - 8
 • 11 - 6
 • 9 - 11
 • 11 - 6
 • 11 - 4

1

Chi tiết

CHEN Xingtong

Trung Quốc

1 SUN Yingsha CHN
CHN
2 CHEN Xingtong CHN
CHN

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!