2020 WTT Macao Đơn nam

Chung kết (2020-11-29)

MA Long

Trung Quốc
XHTG: 2

5

 • 11 - 5
 • 11 - 9
 • 11 - 4
 • 11 - 5
 • 10 - 11
 • 11 - 8

1

Kết quả trận đấu

WANG Chuqin

Trung Quốc
XHTG: 13

Bán Kết (2020-11-28)

MA Long

Trung Quốc
XHTG: 2

4

 • 11 - 5
 • 11 - 10
 • 8 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 3

1

Kết quả trận đấu

LIN Gaoyuan

Trung Quốc
XHTG: 18

Bán Kết (2020-11-28)

WANG Chuqin

Trung Quốc
XHTG: 13

4

 • 11 - 3
 • 11 - 8
 • 11 - 8
 • 11 - 7

0

Kết quả trận đấu

FALCK Mattias

Thụy Điển
XHTG: 36

Tứ Kết (2020-11-27 18:30)

FALCK Mattias

Thụy Điển
XHTG: 36

3

 • 11 - 7
 • 11 - 10
 • 2 - 11
 • 11 - 8

1

Kết quả trận đấu

XU Xin

Trung Quốc
XHTG: 83

Tứ Kết (2020-11-27)

LIN Gaoyuan

Trung Quốc
XHTG: 18

3

 • 10 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 9
 • 11 - 5

1

Kết quả trận đấu

FANG Bo

Trung Quốc

Tứ Kết (2020-11-27)

MA Long

Trung Quốc
XHTG: 2

3

 • 11 - 8
 • 11 - 7
 • 10 - 11
 • 9 - 11
 • 11 - 5

2

Kết quả trận đấu

JEOUNG Youngsik

Hàn Quốc
XHTG: 28

Tứ Kết (2020-11-27)

WANG Chuqin

Trung Quốc
XHTG: 13

3

 • 11 - 10
 • 8 - 11
 • 11 - 4
 • 7 - 11
 • 11 - 9

2

Kết quả trận đấu

CALDERANO Hugo

Brazil
XHTG: 4

(2020-11-26 18:30)

LIN Gaoyuan

Trung Quốc
XHTG: 18

3

 • 2 - 5
 • 2 - 5
 • 5 - 3
 • 5 - 1
 • 5 - 2

2

Kết quả trận đấu

CALDERANO Hugo

Brazil
XHTG: 4

(2020-11-26)

JEOUNG Youngsik

Hàn Quốc
XHTG: 28

3

 • 6 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 8
 • 9 - 11
 • 11 - 5

2

Kết quả trận đấu

PITCHFORD Liam

Anh
XHTG: 17

(2020-11-26)

XU Xin

Trung Quốc
XHTG: 83

3

 • 1 - 5
 • 5 - 2
 • 5 - 4
 • 3 - 5
 • 5 - 2

2

Kết quả trận đấu

MA Long

Trung Quốc
XHTG: 2

 1. 1
 2. 2
 3. Trang kế >

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!