Kết quả tất cả trận đấu của YOSHIMURA Kazuhiro

Statistic 40 Win47 Lose

nam Trận đấu 4 (2023-08-19)

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 173

 • 6 - 11
 • 8 - 11
 • 1 - 11

Kết quả trận đấu

CHO Seungmin

Hàn Quốc
XHTG 73

nam Trận đấu 1 (2023-08-12)

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 173

 

ARINOBU Taimu

Nhật Bản

 • 10 - 11
 • 11 - 8
 • 8 - 11

OSHIMA Yuya

Nhật Bản

 

SHINOZUKA Hiroto

Nhật Bản
XHTG 39位

nam Trận đấu 1 (2023-08-10)

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 173

 

ZHOU Yu

Trung Quốc

 • 11 - 7
 • 10 - 11
 • 8 - 11

KOBAYASHI Hiromu

Nhật Bản

 

SONE Kakeru

Nhật Bản
XHTG 308位

nam Trận đấu 1 (2023-08-05)

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 173

 

ZHOU Yu

Trung Quốc

1

 • 11 - 7
 • 9 - 11
 • 7 - 11

2

RYUZAKI Tonin

Nhật Bản

 

MORIZONO Masataka

Nhật Bản

nam Trận đấu 1 (2023-02-25)

YOSHIMURA Maharu

Nhật Bản
XHTG 35

 

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 173位

1

 • 9 - 11
 • 11 - 8
 • 9 - 11

2

UEMURA Keiya

Nhật Bản

 

WATANABE Yusuke

Nhật Bản
XHTG 882位

nam Trận đấu 1 (2023-02-23)

YOSHIMURA Maharu

Nhật Bản
XHTG 35

 

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 173位

2

 • 11 - 9
 • 8 - 11
 • 11 - 9

1

TAZOE Hibiki

Nhật Bản

 

MORIZONO Masataka

Nhật Bản

nam Trận đấu 4 (2023-02-18)

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 173

3

 • 11 - 1
 • 5 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 10

1

Kết quả trận đấu

OIKAWA Mizuki

Nhật Bản
XHTG 76

nam Trận đấu 1 (2023-02-18)

YOSHIMURA Maharu

Nhật Bản
XHTG 35

 

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 173位

2

 • 8 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 7

1

OSHIMA Yuya

Nhật Bản

 

SHINOZUKA Hiroto

Nhật Bản
XHTG 39位

nam Trận đấu 4 (2023-02-12)

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 173

1

 • 11 - 7
 • 7 - 11
 • 7 - 11
 • 8 - 11

3

Kết quả trận đấu

SONE Kakeru

Nhật Bản
XHTG 308

nam Trận đấu 1 (2023-02-12)

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 173

 

ARINOBU Taimu

Nhật Bản

2

 • 11 - 6
 • 11 - 8

0

UEDA Jin

Nhật Bản

 

IGARASHI Fumiya

Nhật Bản

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Trang kế >
 7. Trang cuối »

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!