Kết quả tất cả trận đấu của MATSUDAIRA Kenta

Statistic 18 Win21 Lose

nam Trận đấu 5 (2020-02-16)

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản
XHTG 121

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 30

nam Trận đấu 2 (2020-02-16)

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản
XHTG 121

2

 • 9 - 11
 • 11 - 10
 • 6 - 11
 • 11 - 5
 • 12 - 10

2

Kết quả trận đấu

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 30

nam Trận đấu 2 (2020-02-15)

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản
XHTG 121

2

 • 9 - 11
 • 11 - 2
 • 11 - 6
 • 9 - 11
 • 8 - 11

3

Kết quả trận đấu

MIZUTANI Jun

Nhật Bản
XHTG 17

nam Trận đấu 2 (2020-02-11)

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản
XHTG 121

3

 • 6 - 11
 • 11 - 10
 • 10 - 11
 • 11 - 10
 • 13 - 11

2

Kết quả trận đấu

KIZUKURI Yuto

Nhật Bản
XHTG 215

nam Trận đấu 5 (2020-02-09)

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản
XHTG 121

HARIMOTO Tomokazu

Nhật Bản
XHTG 4

nam Trận đấu 4 (2020-02-09)

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản
XHTG 121

1

 • 5 - 11
 • 11 - 2
 • 9 - 11
 • 7 - 11

3

Kết quả trận đấu

HARIMOTO Tomokazu

Nhật Bản
XHTG 4

nam Trận đấu 1 (2020-02-08)

WONG Chun Ting

Hong Kong
XHTG 21

 

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản
XHTG 121位

0

 • 5 - 11
 • 5 - 11

2

MORIZONO Masataka

Nhật Bản
XHTG 48

 

MACHI Asuka

Nhật Bản
XHTG 195位

nam Trận đấu 2 (2020-02-01)

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản
XHTG 121

3

 • 8 - 11
 • 11 - 6
 • 8 - 11
 • 11 - 5
 • 12 - 10

2

Kết quả trận đấu

MURAMATSU Yuto

Nhật Bản

nam Trận đấu 4 (2020-01-26)

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản
XHTG 121

2

 • 6 - 11
 • 11 - 3
 • 9 - 11
 • 11 - 6
 • 11 - 13

3

Kết quả trận đấu

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 51

nam Trận đấu 2 (2020-01-25)

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản
XHTG 121

2

 • 6 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 7
 • 6 - 11
 • 13 - 15

3

Kết quả trận đấu

YOSHIMURA Maharu

Nhật Bản
XHTG 65

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Trang kế >

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!