【T-League】Tổng thành tích đối đầu giữa MATSUDAIRA Kenta và KIZUKURI Yuto

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản WR.121

MATSUDAIRA Kenta 1 Thắng

KIZUKURI Yuto

Nhật Bản WR.215

KIZUKURI Yuto 1 Thắng
nam (2020-02-11)

3

  • 6 - 11
  • 11 - 10
  • 10 - 11
  • 11 - 10
  • 13 - 11

2

nam (2019-12-04)

1

  • 11 - 6
  • 9 - 11
  • 9 - 11

2

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!