MISCHEK Karoline

MISCHEK Karoline MISCHEK Karoline

Mặt vợt, cốt vợt đã sử dụng

 1. Timo Boll ALC
  Cốt vợt

  Timo Boll ALC

 2. TENERGY 05
  Mặt vợt (thuận tay)

  TENERGY 05

 3. TENERGY 05
  Mặt vợt (trái tay)

  TENERGY 05

Hồ sơ

Quốc gia
Áo
Kiểu đánh
Lắc tay
Tuổi
24 tuổi
XHTG
187 (Cao nhất 108 vào 9/2019)

Thứ hạng những năm trước

Kết quả trận đấu

Bộ nạp WTT 2022

Đôi Nữ Vòng 16 (2022-11-23 19:05)

HO Tin-Tin

Anh
XHTG: 152

 

MISCHEK Karoline

Áo
XHTG: 187

2

 • 11 - 4
 • 12 - 10
 • 10 - 12
 • 10 - 12
 • 12 - 14

3

KUKULKOVA Tatiana

Slovakia
XHTG: 97

 

LABOSOVA Ema

Slovakia
XHTG: 185

đôi nam nữ Vòng 16 (2022-11-23 09:30)

MISCHEK Karoline

Áo
XHTG: 187

 

CHEN Alexander

Áo
XHTG: 191

1

 • 4 - 11
 • 9 - 11
 • 11 - 5
 • 9 - 11

3

VEGA Paulina

Chile
XHTG: 106

 

BURGOS Nicolas

Chile
XHTG: 174

Đơn Nữ (2022-11-22 18:15)

MISCHEK Karoline

Áo
XHTG: 187

1

 • 10 - 12
 • 16 - 14
 • 1 - 11
 • 5 - 11

3

Kết quả trận đấu

MOSTAFAVI Leili

Pháp
XHTG: 186

Đơn Nữ (2022-11-22 14:15)

MISCHEK Karoline

Áo
XHTG: 187

3

 • 11 - 6
 • 11 - 7
 • 8 - 11
 • 11 - 4

1

Kết quả trận đấu

PAREDES Nathaly

Ecuador
XHTG: 288

2022 WTT Contender New Gorica

Đôi nữ Vòng 16 (2022-11-03 10:00)

HO Tin-Tin

Anh
XHTG: 152

 

MISCHEK Karoline

Áo
XHTG: 187

1

 • 10 - 12
 • 11 - 7
 • 7 - 11
 • 9 - 11

3

KUKULKOVA Tatiana

Slovakia
XHTG: 97

 

LABOSOVA Ema

Slovakia
XHTG: 185VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!