CHOI Seoyeon

Hồ sơ

Quốc gia
Hàn Quốc
XHTG
387 (Cao nhất 382 vào 4/2024)

Thứ hạng những năm trước

Kết quả trận đấu

WTT Youth Contender Spa 2024 (BEL)

Đơn nữ U19 Vòng 16 (2024-04-28 12:30)

CHOI Seoyeon

Hàn Quốc
XHTG: 387

2

 • 9 - 11
 • 5 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 9
 • 9 - 11

3

Kết quả trận đấu

BERZOSA Maria

Tây Ban Nha
XHTG: 375

Đơn nữ U19 Vòng 32 (2024-04-28 10:45)

CHOI Seoyeon

Hàn Quốc
XHTG: 387

3

 • 11 - 5
 • 11 - 7
 • 11 - 2

0

Kết quả trận đấu

DUVIVIER Eloise

Bỉ
XHTG: 789

Đơn nữ U17 Vòng 16 (2024-04-26 19:15)

CHOI Seoyeon

Hàn Quốc
XHTG: 387

1

 • 11 - 7
 • 8 - 11
 • 10 - 12
 • 9 - 11

3

Kết quả trận đấu

MASSART Lilou

Bỉ
XHTG: 153

Đơn nữ U17 Vòng 32 (2024-04-26 18:00)

CHOI Seoyeon

Hàn Quốc
XHTG: 387

3

 • 11 - 2
 • 11 - 4
 • 11 - 7

0

Kết quả trận đấu

Ứng cử viên trẻ WTT Luxembourg 2024 (LUX)

Đơn nữ U19 Vòng 16 (2024-04-20 13:15)

CHOI Seoyeon

Hàn Quốc
XHTG: 387

1

 • 2 - 11
 • 12 - 10
 • 10 - 12
 • 9 - 11

3

Kết quả trận đấu

ARLIA Nicole

Italy
XHTG: 229VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!