Chung kết WTT 2023 Nữ Nagoya

Đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ

SUN Yingsha

Trung Quốc

4

  • 12 - 10
  • 11 - 6
  • 8 - 11
  • 11 - 5
  • 6 - 11
  • 11 - 7

2

Chi tiết

WANG Yidi

Trung Quốc

1 SUN Yingsha CHN
CHN
2 WANG Yidi CHN
CHN

Đôi nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nữ

WANG Manyu

Trung Quốc

 

SUN Yingsha

Trung Quốc

3

  • 12 - 10
  • 8 - 11
  • 11 - 4
  • 12 - 10

1

Chi tiết

KIHARA Miyuu

Nhật Bản

 

NAGASAKI Miyu

Nhật Bản

1 WANG Manyu CHN
CHN
SUN Yingsha CHN
CHN
2 KIHARA Miyuu
MIYUU Kihara
JPN
JPN
NAGASAKI Miyu
MIYU Nagasaki
JPN
JPN

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!