【T-League】Tổng thành tích đối đầu giữa CHO Daeseong và MAHARU Yoshimura

CHO Daeseong

Hàn Quốc WR.20

CHO Daeseong 1 Thắng

MAHARU Yoshimura

Nhật Bản WR.35

MAHARU Yoshimura 0 Thắng
nam (2019-12-28)

1

  • 11 - 9

0

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!