【T-League】Tổng thành tích đối đầu giữa HARIMOTO Tomokazu và SONE Kakeru

HARIMOTO Tomokazu

Nhật Bản WR.7

HARIMOTO Tomokazu 2 Thắng

SONE Kakeru

Nhật Bản WR.484

SONE Kakeru 3 Thắng
nam (2022-02-19)

1

 • 11 - 8

0

nam (2022-02-19)

2

 • 11 - 8
 • 10 - 11
 • 8 - 11
 • 11 - 6
 • 9 - 11

3

nam (2022-02-13)

0

 • 8 - 11

1

nam (2022-02-11)

0

 • 8 - 11
 • 10 - 11
 • 10 - 11

3

nam (2021-02-13)

3

 • 11 - 9
 • 11 - 10
 • 10 - 11
 • 11 - 6

1

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!