【T-League】Tổng thành tích đối đầu giữa HAYATA Hina và KIHARA Miyuu

HAYATA Hina

Nhật Bản WR.6

HAYATA Hina 5 Thắng

KIHARA Miyuu

Nhật Bản WR.15

KIHARA Miyuu 2 Thắng
nữ (2022-09-10)

3

 • 10 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 10
 • 11 - 5

1

nữ (2021-09-14)

1

 • 11 - 7

0

nữ (2021-09-14)

0

 • 10 - 11
 • 7 - 11
 • 4 - 11

3

nữ (2020-12-20)

3

 • 10 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 9
 • 2 - 11
 • 11 - 8

2

nữ (2020-11-19)

3

 • 11 - 7
 • 11 - 6
 • 11 - 4

0

nữ (2020-11-17)

0

 • 7 - 11

1

nữ (2019-08-30)

3

 • 11 - 2
 • 11 - 6
 • 6 - 11
 • 11 - 7

1

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!