Kết quả tất cả trận đấu của CHO Daeseong

Statistic 6 Win1 Lose

nam Trận đấu 2 (2019-12-29)

CHO Daeseong

Hàn Quốc
XHTG 20

3

 • 3 - 11
 • 10 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 1
 • 11 - 7

2

Kết quả trận đấu

HARIMOTO Tomokazu

Nhật Bản
XHTG 9

nam Trận đấu 5 (2019-12-28)

CHO Daeseong

Hàn Quốc
XHTG 20

YOSHIMURA Maharu

Nhật Bản
XHTG 35

nam Trận đấu 2 (2019-12-28)

CHO Daeseong

Hàn Quốc
XHTG 20

3

 • 11 - 9
 • 10 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 2

1

Kết quả trận đấu

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 36

nam Trận đấu 5 (2019-11-24)

CHO Daeseong

Hàn Quốc
XHTG 20

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 36

nam Trận đấu 2 (2019-11-24)

CHO Daeseong

Hàn Quốc
XHTG 20

3

 • 11 - 8
 • 11 - 10
 • 11 - 6

0

Kết quả trận đấu

ARINOBU Taimu

Nhật Bản

nam Trận đấu 5 (2019-11-23)

CHO Daeseong

Hàn Quốc
XHTG 20

JIN Takuya

Nhật Bản
XHTG 526

nam Trận đấu 4 (2019-11-23)

CHO Daeseong

Hàn Quốc
XHTG 20

2

 • 11 - 4
 • 5 - 11
 • 7 - 11
 • 11 - 8

2

Kết quả trận đấu

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!