Kết quả tất cả trận đấu của MORIZONO Masataka

Statistic 70 Win60 Lose

nam Trận đấu 2 (2022-02-27)

MORIZONO Masataka

Nhật Bản
XHTG 85

1

 • 5 - 11
 • 6 - 11
 • 11 - 5
 • 10 - 11

3

Kết quả trận đấu

SHINOZUKA Hiroto

Nhật Bản
XHTG 58

nam Trận đấu 2 (2022-02-26)

MORIZONO Masataka

Nhật Bản
XHTG 85

0

 • 10 - 11
 • 6 - 11
 • 4 - 11

3

Kết quả trận đấu

OIKAWA Mizuki

Nhật Bản
XHTG 103

nam Trận đấu 3 (2022-02-23)

MORIZONO Masataka

Nhật Bản
XHTG 85

0

 • 5 - 11
 • 6 - 11
 • 6 - 11

3

Kết quả trận đấu

NIWA Koki

Nhật Bản
XHTG 62

nam Trận đấu 1 (2022-02-23)

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 111

 

MORIZONO Masataka

Nhật Bản
XHTG 85位

1

 • 11 - 8
 • 6 - 11
 • 9 - 11

2

SHINOZUKA Hiroto

Nhật Bản
XHTG 58

 

SONE Kakeru

Nhật Bản
XHTG 484位

nam Trận đấu 3 (2022-02-19)

MORIZONO Masataka

Nhật Bản
XHTG 85

3

 • 11 - 6
 • 11 - 10
 • 11 - 6

0

Kết quả trận đấu

UDA Yukiya

Nhật Bản
XHTG 26

nam Trận đấu 1 (2022-02-19)

YOSHIMURA Kazuhiro

Nhật Bản
XHTG 111

 

MORIZONO Masataka

Nhật Bản
XHTG 85位

2

 • 11 - 4
 • 11 - 5

0

ARINOBU Taimu

Nhật Bản

 

UDA Yukiya

Nhật Bản
XHTG 26位

nam Trận đấu 4 (2022-02-12)

MORIZONO Masataka

Nhật Bản
XHTG 85

3

 • 10 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 6
 • 11 - 8

1

Kết quả trận đấu

OIKAWA Mizuki

Nhật Bản
XHTG 103

nam Trận đấu 1 (2022-02-12)

TAZOE Hibiki

Nhật Bản

 

MORIZONO Masataka

Nhật Bản
XHTG 85位

0

 • 7 - 11
 • 5 - 11

2

OSHIMA Yuya

Nhật Bản

 

MATSUSHIMA Sora

Nhật Bản
XHTG 245位

nam Trận đấu 4 (2022-02-08)

MORIZONO Masataka

Nhật Bản
XHTG 85

3

 • 11 - 7
 • 11 - 7
 • 11 - 10

0

Kết quả trận đấu

HAMADA Kazuki

Nhật Bản

nam Trận đấu 1 (2022-02-08)

TAZOE Hibiki

Nhật Bản

 

MORIZONO Masataka

Nhật Bản
XHTG 85位

1

 • 11 - 8
 • 5 - 11
 • 11 - 13

2

ARINOBU Taimu

Nhật Bản

 

UDA Yukiya

Nhật Bản
XHTG 26位

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Trang kế >
 7. Trang cuối »

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!