Kết quả tất cả trận đấu của KISHIKAWA Seiya

Statistic 3 Win5 Lose

nam Trận đấu 1 (2019-09-07)

KISHIKAWA Seiya

Nhật Bản

 

TAKAMI Masaki

Nhật Bản

0

 • 4 - 11
 • 4 - 11

2

NIWA Koki

Nhật Bản

 

OSHIMA Yuya

Nhật Bản

nam Trận đấu 1 (2019-02-03)

KISHIKAWA Seiya

Nhật Bản

 

WONG Chun Ting

Hong Kong
XHTG 50位

0

 • 4 - 11
 • 2 - 11

2

NIWA Koki

Nhật Bản

 

ARINOBU Taimu

Nhật Bản

nam Trận đấu 1 (2019-02-02)

KISHIKAWA Seiya

Nhật Bản

 

WONG Chun Ting

Hong Kong
XHTG 50位

2

 • 16 - 14
 • 11 - 4

0

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản

 

TAZOE Kenta

Nhật Bản

nam Trận đấu 3 (2018-12-10)

KISHIKAWA Seiya

Nhật Bản

1

 • 11 - 6
 • 6 - 11
 • 9 - 11
 • 8 - 11

3

Kết quả trận đấu

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 36

nam Trận đấu 4 (2018-12-09)

KISHIKAWA Seiya

Nhật Bản

1

 • 11 - 7
 • 9 - 11
 • 7 - 11
 • 11 - 13

3

Kết quả trận đấu

MIZUTANI Jun

Nhật Bản

nam Trận đấu 1 (2018-11-16)

KISHIKAWA Seiya

Nhật Bản

 

WONG Chun Ting

Hong Kong
XHTG 50位

0

 • 5 - 11
 • 12 - 14

2

UEDA Jin

Nhật Bản

 

MORIZONO Masataka

Nhật Bản

nam Trận đấu 1 (2018-10-28)

WONG Chun Ting

Hong Kong
XHTG 50

 

KISHIKAWA Seiya

Nhật Bản

2

 • 11 - 5
 • 11 - 7

0

NIWA Koki

Nhật Bản

 

MATSUDAIRA Kenji

Nhật Bản

nam Trận đấu 1 (2018-10-27)

WONG Chun Ting

Hong Kong
XHTG 50

 

KISHIKAWA Seiya

Nhật Bản

2

 • 11 - 7
 • 11 - 7

0

Yuuichi Yokoyama

Nhật Bản

 

MORIZONO Masataka

Nhật Bản

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!