Kết quả tất cả trận đấu của LIM Jonghoon

Statistic 3 Win4 Lose

nam Trận đấu 5 (2019-02-23)

LIM Jonghoon

Hàn Quốc
XHTG 70

MIZUTANI Jun

Nhật Bản
XHTG 17

nam Trận đấu 3 (2019-02-23)

LIM Jonghoon

Hàn Quốc
XHTG 70

3

 • 11 - 6
 • 13 - 11
 • 11 - 7

0

Kết quả trận đấu

HOU Yingchao

Trung Quốc

nam Trận đấu 2 (2019-02-21)

LIM Jonghoon

Hàn Quốc
XHTG 70

3

 • 13 - 11
 • 11 - 8
 • 9 - 11
 • 14 - 12

1

Kết quả trận đấu

CHEN Chien-An

Đài Loan
XHTG 68

nam Trận đấu 2 (2018-12-27)

LIM Jonghoon

Hàn Quốc
XHTG 70

0

 • 4 - 11
 • 4 - 11
 • 10 - 12

3

Kết quả trận đấu

HARIMOTO Tomokazu

Nhật Bản
XHTG 4

nam Trận đấu 4 (2018-12-26)

LIM Jonghoon

Hàn Quốc
XHTG 70

1

 • 5 - 11
 • 16 - 14
 • 10 - 12
 • 9 - 11

3

Kết quả trận đấu

WONG Chun Ting

Hong Kong
XHTG 21

nam Trận đấu 2 (2018-11-17)

LIM Jonghoon

Hàn Quốc
XHTG 70

1

 • 8 - 11
 • 11 - 4
 • 14 - 16
 • 8 - 11

3

Kết quả trận đấu

NIWA Koki

Nhật Bản
XHTG 13

nam Trận đấu 2 (2018-11-16)

LIM Jonghoon

Hàn Quốc
XHTG 70

3

 • 8 - 11
 • 10 - 12
 • 11 - 6
 • 11 - 8
 • 11 - 8

2

Kết quả trận đấu

YOSHIMURA Maharu

Nhật Bản
XHTG 65

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!