Kết quả tất cả trận đấu của CHUANG Chih-Yuan

Statistic 22 Win22 Lose

nam Trận đấu 5 (2020-02-16)

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 30

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản
XHTG 121

nam Trận đấu 2 (2020-02-16)

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 30

2

 • 11 - 9
 • 10 - 11
 • 11 - 6
 • 5 - 11
 • 10 - 12

2

Kết quả trận đấu

MATSUDAIRA Kenta

Nhật Bản
XHTG 121

nam Trận đấu 4 (2020-02-15)

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 30

3

 • 9 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 5
 • 11 - 7

1

Kết quả trận đấu

MACHI Asuka

Nhật Bản
XHTG 195

nam Trận đấu 2 (2020-02-09)

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 30

3

 • 9 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 10
 • 11 - 3

1

Kết quả trận đấu

YOSHIDA Masaki

Nhật Bản
XHTG 161

nam Trận đấu 3 (2020-02-08)

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 30

3

 • 3 - 11
 • 3 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 10
 • 11 - 7

2

Kết quả trận đấu

HARIMOTO Tomokazu

Nhật Bản
XHTG 4

nam Trận đấu 4 (2019-12-29)

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 30

1

 • 7 - 11
 • 5 - 11
 • 11 - 3
 • 9 - 11

3

Kết quả trận đấu

GIONIS Panagiotis

Hy Lạp
XHTG 49

nam Trận đấu 2 (2019-12-28)

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 30

1

 • 9 - 11
 • 11 - 10
 • 9 - 11
 • 2 - 11

3

Kết quả trận đấu

CHO Daeseong

Hàn Quốc
XHTG 141

nam Trận đấu 3 (2019-12-06)

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 30

0

 • 8 - 11
 • 9 - 11
 • 11 - 8
 • 9 - 11

3

Kết quả trận đấu

MORIZONO Masataka

Nhật Bản
XHTG 48

nam Trận đấu 3 (2019-12-04)

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 30

3

 • 11 - 6
 • 11 - 10
 • 4 - 11
 • 11 - 10

1

Kết quả trận đấu

JIN Takuya

Nhật Bản
XHTG 45

nam Trận đấu 5 (2019-11-24)

CHUANG Chih-Yuan

Đài Loan
XHTG 30

CHO Daeseong

Hàn Quốc
XHTG 141

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Trang kế >

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!