Đánh giá cho [Dignics 09C]


Dễ dàng trong 1 phút! Giới thiệu về đăng ký thành viên

Nếu các thành viên đã đăng ký, có thể tích lũy điểm dễ dàng từ mỗi lần đánh giá, bạn có thể đổi điểm bằng một phiếu quà tặng tích lũy.

Dễ dàng trong 1 phút! Đăng ký ngay

Hãy đề xuất một cây vợt kết hợp với mặt vợt này.

」Các mục bắt buộcChào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!