Kết quả tất cả trận đấu giữa và Wang Hao

Trung Quốc 

29 Thắng

Wang Hao

Trung Quốc 

Wang Hao 20 Thắng

GAC Nhóm 2013 ITTF World Tour, Korean Air Hàn Quốc mở rộng, Major Series

Đơn nam Tứ kết (2013-04-06 18:00)

2

 • 7 - 11
 • 11 - 7
 • 10 - 12
 • 7 - 11
 • 11 - 8
 • 10 - 12

4

GAC GROUP 2012 ITTF World Tour, Trung Quốc mở rộng

Đôi nam Chung kết (2012-05-27 15:30)

1

 • 8 - 11
 • 8 - 11
 • 11 - 7
 • 8 - 11
 • 10 - 12

4

GAC GROUP 2012 ITTF World Tour, KRA Hàn Quốc mở rộng

Đơn nam Tứ kết (2012-05-19 16:30)

2

 • 11 - 4
 • 9 - 11
 • 11 - 8
 • 8 - 11
 • 8 - 11
 • 6 - 11

4

Đôi nam Bán kết (2012-05-19 20:15)

0

 • 7 - 11
 • 8 - 11
 • 8 - 11
 • 3 - 11

4

GAC GROUP 2012 ITTF World Tour, Slovenia Open,

Đơn nam Tứ kết (2012-01-28 19:30)

4

 • 12 - 10
 • 6 - 11
 • 11 - 5
 • 11 - 2
 • 11 - 7

1

2011 ITTF Pro Tour Grand Finals - Thế vận hội Olympic nghiệm tổ chức sự kiện

Đôi nam Chung kết (2011-11-26 18:00)

4

 • 11 - 5
 • 10 - 12
 • 4 - 11
 • 14 - 16
 • 11 - 7
 • 11 - 9
 • 11 - 9

3

2011 Austrian Open - Pro Tour ITTF

Đôi nam Chung kết (2011-09-25 15:15)

1

 • 11 - 9
 • 5 - 11
 • 9 - 11
 • 6 - 11
 • 10 - 12

4

Harmony 2011 Trung Quốc mở - Pro Tour ITTF

Đôi nam Chung kết (2011-08-28 19:45)

4

 • 12 - 14
 • 11 - 7
 • 16 - 14
 • 11 - 13
 • 11 - 9
 • 6 - 11
 • 11 - 5

3

Volkswagen 2011 Trung Quốc mở rộng - Pro Tour ITTF

Đơn nam Bán kết (2011-06-19 11:30)

4

 • 6 - 11
 • 12 - 10
 • 11 - 6
 • 9 - 11
 • 5 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 5

3

Đôi nam Chung kết (2011-06-19 15:45)

0

 • 5 - 11
 • 6 - 11
 • 9 - 11
 • 4 - 11

4

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Trang kế >

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!