World Cup nam và nữ ITTF 2024

Đơn nam

Trận đấu nổi bật:Đơn nam

MA Long

Trung Quốc

4

 • 9 - 11
 • 9 - 11
 • 5 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 6
 • 11 - 4
 • 11 - 8

3

Chi tiết

LIN Gaoyuan

Trung Quốc

1 MA Long CHN
CHN
2 LIN Gaoyuan CHN
CHN

Đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ

SUN Yingsha

Trung Quốc

4

 • 8 - 11
 • 5 - 11
 • 11 - 4
 • 5 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 5
 • 11 - 9

3

Chi tiết

WANG Manyu

Trung Quốc

1 SUN Yingsha CHN
CHN
2 WANG Manyu CHN
CHN

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!