Saudi Smash 2024 (KSA)

Đơn nam

Trận đấu nổi bật:Đơn nam

WANG Chuqin

Trung Quốc

4

 • 11 - 2
 • 11 - 7
 • 11 - 5
 • 8 - 11
 • 10 - 12
 • 11 - 6

2

Chi tiết
1 WANG Chuqin CHN
CHN
2 FRANZISKA Patrick GER
GER

Đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ

CHEN Meng

Trung Quốc

4

 • 6 - 11
 • 11 - 5
 • 11 - 8
 • 11 - 9
 • 6 - 11
 • 11 - 8

2

Chi tiết

SUN Yingsha

Trung Quốc

1 CHEN Meng CHN
CHN
2 SUN Yingsha CHN
CHN

Đôi nam

Trận đấu nổi bật:Đôi nam

MA Long

Trung Quốc

 

WANG Chuqin

Trung Quốc

3

 • 11 - 6
 • 11 - 5
 • 11 - 9

0

Chi tiết

SHINOZUKA Hiroto

Nhật Bản

 

SHUNSUKE Togami

Nhật Bản

1 MA Long CHN
CHN
WANG Chuqin CHN
CHN
2 SHINOZUKA Hiroto
HIROTO Shinozuka
JPN
JPN
SHUNSUKE Togami JPN
JPN

Đôi nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nữ

WANG Manyu

Trung Quốc

 

CHEN Meng

Trung Quốc

3

 • 11 - 6
 • 11 - 6
 • 12 - 10

0

Chi tiết

JEON Jihee

Hàn Quốc

 

SHIN Yubin

Hàn Quốc

1 WANG Manyu CHN
CHN
CHEN Meng CHN
CHN
2 JEON Jihee KOR
KOR
SHIN Yubin KOR
KOR

Đôi nam nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nam nữ

WANG Chuqin

Trung Quốc

 

SUN Yingsha

Trung Quốc

3

 • 11 - 6
 • 11 - 6
 • 11 - 6

0

Chi tiết

DOO Hoi Kem

Hong Kong

 

WONG Chun Ting

Hong Kong

1 WANG Chuqin CHN
CHN
SUN Yingsha CHN
CHN
2 DOO Hoi Kem HKG
HKG
WONG Chun Ting HKG
HKG

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!