Ứng cử viên trẻ WTT Vila Real 2024 (POR)

Đơn nam U15

Trận đấu nổi bật:Đơn nam U15

3

 • 7 - 11
 • 12 - 10
 • 4 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 9

2

Chi tiết
1 MORENO RIVERA Steven Joel PUR
PUR
2 CAVAILLE Sandro FRA
FRA

Đơn nữ U15

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ U15

KODETOVA Hanka

Cộng hòa Séc

3

 • 11 - 7
 • 11 - 9
 • 11 - 7

0

Chi tiết
1 KODETOVA Hanka CZE
CZE
2 SKERBINZ Nina AUT
AUT

Đôi nam nữ U15

Trận đấu nổi bật:Đôi nam nữ U15

SHYPSHA Renata

Tây Ban Nha

 

SALCEDO POLO Dario

Tây Ban Nha

3

 • 11 - 4
 • 11 - 8
 • 11 - 6

0

Chi tiết

PINTO Beatriz

Bồ Đào Nha

 

YE Dinis

Bồ Đào Nha

1 SHYPSHA Renata ESP
ESP
SALCEDO POLO Dario ESP
ESP
2 PINTO Beatriz POR
POR
YE Dinis POR
POR

Đơn nam U17

Trận đấu nổi bật:Đơn nam U17

3

 • 9 - 11
 • 11 - 4
 • 11 - 8
 • 12 - 10

1

Chi tiết
1 MOURIER Flavio FRA
FRA
2 LAM Nathan FRA
FRA

Đơn nam U19

Trận đấu nổi bật:Đơn nam U19

3

 • 11 - 8
 • 9 - 11
 • 5 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 9

2

Chi tiết
1 BESNIER Celian FRA
FRA
2 LAM Nathan FRA
FRA

Đơn nam U13

Trận đấu nổi bật:Đơn nam U13

3

 • 11 - 4
 • 6 - 11
 • 11 - 3
 • 7 - 11
 • 11 - 4

2

Chi tiết

MAYOROV Ladimir

Tây Ban Nha

1 JOHNSTON Nolan FRA
FRA
2 MAYOROV Ladimir ESP
ESP

Đơn nam U11

Trận đấu nổi bật:Đơn nam U11

3

 • 11 - 6
 • 11 - 6
 • 11 - 3

0

Chi tiết

COSTA Joao

Bồ Đào Nha

1 DIMITROV Dimitar ENG
ENG
2 COSTA Joao POR
POR

Đơn nữ U17

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ U17

3

 • 11 - 9
 • 11 - 6
 • 12 - 10

0

Chi tiết
1 PUJOL Elise FRA
FRA
2 BONNETERRE Malichanh FRA
FRA

Đơn nữ U19

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ U19

3

 • 9 - 11
 • 11 - 7
 • 5 - 11
 • 11 - 6
 • 13 - 11

2

Chi tiết
1 AVEZOU Agathe Anne FRA
FRA
2 PUJOL Elise FRA
FRA

Đơn nữ U13

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ U13

BARREDA Eloisa

Tây Ban Nha

3

 • 13 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 9

0

Chi tiết

SILVA Irina

Bồ Đào Nha

1 BARREDA Eloisa ESP
ESP
2 SILVA Irina POR
POR

Đôi nam nữ U19

Trận đấu nổi bật:Đôi nam nữ U19

COSTA Susana

Bồ Đào Nha

 

ABIODUN Tiago

Bồ Đào Nha

3

 • 10 - 12
 • 11 - 8
 • 12 - 10
 • 8 - 11
 • 11 - 3

2

Chi tiết

RODRIGUEZ Angela

Tây Ban Nha

 

BIRRIEL RIVERA Oscar

Puerto Rico

1 COSTA Susana POR
POR
ABIODUN Tiago POR
POR
2 RODRIGUEZ Angela ESP
ESP
BIRRIEL RIVERA Oscar PUR
PUR

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!