Ứng cử viên ngôi sao WTT 2023 Lan Châu

Đơn nam

Trận đấu nổi bật:Đơn nam

WANG Chuqin

Trung Quốc

4

 • 11 - 4
 • 11 - 3
 • 6 - 11
 • 8 - 11
 • 11 - 5
 • 11 - 8

2

Chi tiết

MA Long

Trung Quốc

1 WANG Chuqin CHN
CHN
2 MA Long CHN
CHN

Đơn nữ

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ

SUN Yingsha

Trung Quốc

4

 • 11 - 4
 • 11 - 6
 • 12 - 10
 • 11 - 5

0

Chi tiết

CHEN Meng

Trung Quốc

1 SUN Yingsha CHN
CHN
2 CHEN Meng CHN
CHN

Đôi nam

Trận đấu nổi bật:Đôi nam

3

 • 11 - 2
 • 12 - 14
 • 11 - 6
 • 9 - 11
 • 11 - 8

2

Chi tiết

XU Yingbin

Trung Quốc

 

LIN Shidong

Trung Quốc

1 LEBRUN Felix FRA
FRA
LEBRUN Alexis FRA
FRA
2 XU Yingbin CHN
CHN
LIN Shidong CHN
CHN

Đôi nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nữ

WANG Manyu

Trung Quốc

 

CHEN Meng

Trung Quốc

3

 • 11 - 0
 • 11 - 0
 • 11 - 0

0

Chi tiết

SHIN Yubin

Hàn Quốc

 

JEON Jihee

Hàn Quốc

1 WANG Manyu CHN
CHN
CHEN Meng CHN
CHN
2 SHIN Yubin KOR
KOR
JEON Jihee KOR
KOR

Đôi nam nữ

Trận đấu nổi bật:Đôi nam nữ

KUAI Man

Trung Quốc

 

LIN Shidong

Trung Quốc

3

 • 7 - 11
 • 11 - 9
 • 7 - 11
 • 12 - 10
 • 13 - 11

2

Chi tiết

HARIMOTO Tomokazu

Nhật Bản

 

HAYATA Hina

Nhật Bản

1 KUAI Man CHN
CHN
LIN Shidong CHN
CHN
2 HARIMOTO Tomokazu
TOMOKAZU Harimoto
JPN
JPN
HAYATA Hina
HINA Hayata
JPN
JPN

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!