Parapan American Games Santiago 2023 - Bóng bàn

Đơn nam lớp 10

Trận đấu nổi bật:Đơn nam lớp 10

3

 • 11 - 9
 • 11 - 7
 • 12 - 10

0

Chi tiết
1 MASSAD Claudio BRA
BRA
2 ECHAVEGUREN FARIAS Manuel Felipe CHI
CHI

Đơn nam lớp 5

Trận đấu nổi bật:Đơn nam lớp 5

3

 • 11 - 9
 • 7 - 11
 • 13 - 11
 • 11 - 13
 • 11 - 7

2

Chi tiết
1 ROMERO Elias Isaac Esteban ARG
ARG
2 ARABIAN Lucas BRA
BRA

Đơn nam hạng 3

Trận đấu nổi bật:Đơn nam hạng 3

3

 • 11 - 9
 • 11 - 7
 • 8 - 11
 • 11 - 4

1

Chi tiết

SILVA Fabio

Brazil

1 VAN EMBURGH Jenson USA
USA
2 SILVA Fabio BRA
BRA

Đơn nam hạng 1

Trận đấu nổi bật:Đơn nam hạng 1

3

 • 11 - 8
 • 11 - 6
 • 11 - 5

0

Chi tiết

Đơn nam lớp 6

Trận đấu nổi bật:Đơn nam lớp 6

3

 • 11 - 7
 • 5 - 11
 • 11 - 13
 • 11 - 9
 • 13 - 11

2

Chi tiết
1 SEIDENFELD Ian Philip USA
USA
2 TORRES OROSTICA Ignacio Hernan CHI
CHI

Đơn nam hạng 4

Trận đấu nổi bật:Đơn nam hạng 4

3

 • 11 - 6
 • 11 - 3
 • 11 - 8

0

Chi tiết
1 RODRIGUEZ AVILA Maximiliano Nicolas CHI
CHI
2 GONZALEZ ASTETE Cristian Ivan CHI
CHI

Đơn nam lớp 7

Trận đấu nổi bật:Đơn nam lớp 7

3

 • 11 - 6
 • 7 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 9

1

Chi tiết
1 SALMIN Paulo BRA
BRA
2 PEREIRA STROH Israel BRA
BRA

Đơn nam lớp 8

Trận đấu nổi bật:Đơn nam lớp 8

MANARA Luiz

Brazil

3

 • 11 - 8
 • 12 - 10
 • 11 - 7

0

Chi tiết
1 MANARA Luiz BRA
BRA
2 ROMAN CHINCHILLA Steven CRC
CRC

Đơn nam lớp 9

Trận đấu nổi bật:Đơn nam lớp 9

3

 • 11 - 5
 • 11 - 7
 • 11 - 7

0

Chi tiết
1 LEIBOVITZ Tahl USA
USA
2 DOS SANTOS CARVALHO Lucas BRA
BRA

Đơn nam hạng 2

Trận đấu nổi bật:Đơn nam hạng 2

3

 • 11 - 3
 • 11 - 7
 • 11 - 7

0

Chi tiết

Đơn nam lớp 11

Trận đấu nổi bật:Đơn nam lớp 11

3

 • 11 - 9
 • 11 - 1
 • 11 - 7

0

Chi tiết
1 SIMOES GOMES Thiago BRA
BRA
2 MARTINEZ Denisos VEN
VEN

Hạng Đơn Nữ 4 - 5

Trận đấu nổi bật:Hạng Đơn Nữ 4 - 5

3

 • 2 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 4
 • 9 - 11
 • 11 - 6

2

Chi tiết
1 LEONELLI LEONELLI Tamara Isabel CHI
CHI
2 KUELL Nayla Soledad ARG
ARG

Hạng Đơn Nữ 1 - 3

Trận đấu nổi bật:Hạng Đơn Nữ 1 - 3

3

 • 11 - 9
 • 7 - 11
 • 12 - 10
 • 12 - 10

1

Chi tiết
1 AMARAL SANTOS Marliane BRA
BRA
2 DE OLIVEIRA Joyce BRA
BRA

Đơn nữ lớp 8

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ lớp 8

3

 • 12 - 10
 • 10 - 12
 • 11 - 5
 • 11 - 9

1

Chi tiết
1 PEREZ Florencia CHI
CHI
2 KELMER Sophia BRA
BRA

Đơn Nữ Lớp 9 - 10

Trận đấu nổi bật:Đơn Nữ Lớp 9 - 10

3

 • 12 - 10
 • 11 - 4
 • 11 - 3

0

Chi tiết
1 RAUEN Danielle BRA
BRA
2 PARINOS Jennyfer BRA
BRA

Đơn nữ lớp 7

Trận đấu nổi bật:Đơn nữ lớp 7

3

 • 15 - 13
 • 10 - 12
 • 11 - 9
 • 5 - 11
 • 11 - 7

2

Chi tiết
1 PEREZ VILLALBA Claudia MEX
MEX
2 DHMANI Hassan TUN
TUN

Hạng đôi nam MD4

Trận đấu nổi bật:Hạng đôi nam MD4

3

 • 11 - 2
 • 11 - 4
 • 16 - 14

0

Chi tiết

Lớp đôi nam nữ XD4 - 7

Trận đấu nổi bật:Lớp đôi nam nữ XD4 - 7

3

 • 9 - 11
 • 11 - 4
 • 11 - 6
 • 11 - 5

1

Chi tiết
1 CARVALHAL ARABIAN Lucas BRA
BRA
DA SILVA OLIVEIRA Catia Christina BRA
BRA
2 BABES Eziquiel BRA
BRA
FRAGA SEVERO Thais BRA
BRA

Lớp đôi nam nữ XD20

Trận đấu nổi bật:Lớp đôi nam nữ XD20

3

 • 11 - 6
 • 11 - 4
 • 11 - 4

0

Chi tiết
1 DE OLIVEIRA ANTUNES Gabriel BRA
BRA
RAUEN Danielle BRA
BRA
2 ECHAVEGUREN FARIAS Manuel Felipe CHI
CHI
ESPINOZA PEREZ Ailyn Paulina CHI
CHI

Lớp đôi nam nữ XD14 - 17

Trận đấu nổi bật:Lớp đôi nam nữ XD14 - 17

3

 • 7 - 11
 • 12 - 14
 • 11 - 8
 • 11 - 9
 • 11 - 9

2

Chi tiết
1 TORRES OROSTICA Ignacio Hernan CHI
CHI
PEREZ Florencia CHI
CHI
2 PEREIRA STROH Israel BRA
BRA
MARQUES PARINOS Jennyfer BRA
BRA

Hạng đôi nam nữ XD10

Trận đấu nổi bật:Hạng đôi nam nữ XD10

3

 • 11 - 4
 • 11 - 5
 • 11 - 8

0

Chi tiết
1 SILVA Fabio BRA
BRA
DE OLIVEIRA Joyce BRA
BRA
2 RODRIGUEZ AVILA Maximiliano Nicolas CHI
CHI
LEONELLI LEONELLI Tamara Isabel CHI
CHI

Hạng đôi nam MD14

Trận đấu nổi bật:Hạng đôi nam MD14

3

 • 7 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 8
 • 11 - 5

1

Chi tiết
1 PINO LORCA Matias Nicolas CHI
CHI
TORRES OROSTICA Ignacio Hernan CHI
CHI
2 PEREIRA STROH Israel BRA
BRA
SALMIN FILHO Paulo Sergio BRA
BRA

Các hạng đôi nữ WD5 - 10

Trận đấu nổi bật:Các hạng đôi nữ WD5 - 10

3

 • 11 - 8
 • 11 - 4
 • 11 - 7

0

Chi tiết
1 DE OLIVEIRA Joyce BRA
BRA
DA SILVA OLIVEIRA Catia Christina BRA
BRA
2 AMARAL SANTOS Marliane BRA
BRA
FRAGA SEVERO Thais BRA
BRA

Các hạng đôi nữ WD14 - 20

Trận đấu nổi bật:Các hạng đôi nữ WD14 - 20

3

 • 11 - 4
 • 11 - 1
 • 11 - 3

0

Chi tiết
1 MARQUES PARINOS Jennyfer BRA
BRA
RAUEN Danielle BRA
BRA
2 ESPINOZA PEREZ Ailyn Paulina CHI
CHI
YEVENES Joseline CHI
CHI

VĐV Hàng Đầu

Quốc Gia

Phong cách

Chào mừng bạn đến bóng bàn Navi!

Đăng ký!